Kinh nghiệm Quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?

Quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?

1800

Thực trạng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam càng nhiều. Kế toán viên cũng không thể tránh khỏi việc quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài. Vậy, việc quyết toán Thuế như thế nào? Có khó hay không?

Quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?

Đối tượng quyết toán Thuế TNCN

Đối với đối tượng quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài, sẽ được chia thành 2 đối tượng.

Đối tượng 1. Những cá nhân người nước ngoài, khi cứ trú tại Việt Nam. Những cá nhân này có tiền công, tiền lương, thu nhập từ việc kinh doanh đều sẽ phải nộp Thuế TNCN.

 • Số Thuế TNCN cần phải nộp sẽ lớn hơn số Thuế đã khấu trừ hoặc số tiền Thuế tạm nộp.
 • Khi tiền Thuế TNCN nộp bị thừa, có thể yêu cầu được hoàn thuế hoặc sử dụng để nộp vào lần sau.

Đối tượng 2. Cá nhân người nước ngoài khi cư trú tại Việt Nam. Khi kết thúc hợp đồng làm việc, cần phải tiến hành quyết toán Thuế TNCN trước khi xuất cảnh về nước.

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài

 • Đối với vấn đề chuẩn bị hồ sơ để khai quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài. Sẽ được chia thành 3 trường hợp cụ thể. Trong mỗi trường hợp sẽ có những mẫu giấy kê khai khác nhau.
 • Trong trường hợp những người nước ngoài có thêm các khoản tiền thu nhập từ các tổ chức quốc tế hoặc thu nhập từ nước ngoài. Cần phải chuẩn bị bằng chứng để chứng minh về khoản thu nhập đó hoặc xác nhận về khoản tiền mà mình đã nhận.
 • Trong trường hợp cá nhân người nước ngoài có mức Thuế phát sinh ở nước ngoài. Cần phải chuẩn bị thêm những hồ sơ liên quan đến khoản Thuế đó theo yêu cầu khi quyết toán Thuế TNCN.

Người nước ngoài được quyết toán Thuế TNCN khi nào?

 • Thời điểm quyế toán Thuế TNCN cho người nước ngoài sẽ được quyết toán vào thời điểm cuối năm. Năm tài chính đó tính bằng năm dương lịch.
 • Đối với năm đầu tiên người nước ngoài đó cư trú tại Việt Nam. Khi đã cư trú đủ 183 ngày trở lên sẽ phải nộp Thuế TNCN cho cả năm đó.
 • Đối với trường hợp người nước ngoài khi cứ trú tại Việt Nam năm đầu tiên. Nếu chưa quá 183 ngày. Năm tính Thuế đầu tiên là 12 tháng liên tục.
 • Khi đối tượng đó đã cư trú tại Việt Nam ở những năm tiếp theo. Năm tính Thuế TNCN sẽ là năm dương lịch.
 • Trong trường hợp đang làm việc mà cá nhân xuất cảnh khỏi Việt Nam. Thời gian tính Thuế TNCN tính từ tháng mà người nước ngoài đó rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài

Quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?

 • Đối với trường hợp người nước ngoài có thu nhập, tiền lương, tiền công từ những công việc kinh doanh. Và thuộc ở diện khai Thuế trực tiếp trong năm. Sẽ nộp hồ sơ ở Tổng Cục Thuế.
 • Đối với trường hợp người nước ngoài có thu nhập từ hai nơi làm việc trở lên và thuộc ở diện tự quyết toán. Sẽ nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan quản lý trực tiếp đã chi trả thu nhập cuối cùng cho họ.
 • Đối với người nước ngoài, khi thay đổi địa điểm làm việc nhưng lại không tính giảm trừ gia cảnh tại điểm điểm làm việc cuối cùng. Sẽ nộp hồ sơ tại chi cục Thuế của nơi cư trú.

Những trường hợp người nước ngoài sẽ nộp hồ sơ tại Nơi kinh doanh. Bao gồm:

 • Người nước ngoài thuộc vào diện cá nhân hoặc 1 nhóm kinh doanh tại cùng 1 địa điểm. Sẽ nộp hồ sơ cho Chi cục của nơi kinh doanh đó.
 • Người nước ngoài kinh doanh mô hình đại lý và đã có giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Nếu người nước kinh doanh ở nhiều nơi, địa điểm nộp sẽ là nơi đầu tiên mà người đó được cấp mã số thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài

Thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài là vào thời điểm cuối năm, khi kết thúc năm dương lịch. Thời hạn lâu nhất là 90 ngày, kể từ ngày đến hạn. Như vậy, thời điểm cuối cùng để người nước ngoài nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN là ngày 30/3 của năm nay.

Xem thêm:

Kế toán khác kiểm toán như thế nào? Cách phân biệt kế toán và kiểm toán?

Những vấn đề liên quan đến Kế toán dịch vụ mà bạn cần nắm rõ

Một kế toán giỏi cần có những kỹ năng nào?