Kinh nghiệm Chứng từ kế toán ngân hàng: Nếu chưa hiểu thì hãy đọc...

Chứng từ kế toán ngân hàng: Nếu chưa hiểu thì hãy đọc ngay nhé

1517

Khi làm ở vị trí Kế toán ngân hàng, những hóa đơn, chứng từ đã trở thành vật quá quen thuộc với bạn. Hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là chứng từ kế toán ngân hàng là một trong những loại giấy tờ quan trọng và cần được lưu trữ cẩn thận. Vậy kế toán viên đã hiểu hết về chứng từ này hay chưa?

Chứng từ kế toán ngân hàng: Chưa hiểu thì hãy xem bài viết này!

Khái niệm về chứng từ kế toán ngân hàng

Chứng từ kế toán ngân hàng là một loại giấy tờ, một vật chứa đựng thông tin quan trọng. Những thông tin này phản án toàn bộ nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên qua đến ngân hàng. Những nghiệp vụ này đã xảy ra trong quá khứ, sử dụng thông tin trong chứng từ ngân hàng để lưu trữ lại vào sổ kế toán.

Thông thường, các chứng từ ngân hàng hiện nay sẽ được thể hiện bằng giấy thường. Một số trường hợp sẽ sử dụng hóa đơn điện tử để làm chứng từ ngân hàng. Chứng từ ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng ở trong các công ty, doanh nghiệp. Nếu như kế toán viên làm mất, hỏng chứng từ ngân hàng thì những quá trình giải quyết với ngân hàng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Những mẫu chứng từ kế toán ngân hàng hiện nay

Hiện nay thì các công ty, doanh nghiệp sẽ sử dụng một số các mẫu chứng từ kế toán như sau. Đó là mẫu do Bộ tài chính quy định và mẫu liên quan đặc thù đến ngân hàng.

 • Đối với mẫu chứng từ kế toán do Bộ tài chính quy định:

Những mẫu chứng từ kế toán được Bộ tài chính quy định sẽ áp dụng trong những trường hợp như sau:

+ Những công ty, doanh nghiệp thuộc Ngân hàng nhà nước. Những đơn vị này sẽ sử dụng loại chứng từ kế toán dành riêng cho đơn vị Hành chính – Sư nghiệp.

+ Sử dụng cho những tổ chức tín dụng hoặc là những tổ chức không phải là tín dụng  nhưng có liên quan đến ngân hàng. Toàn bộ những tổ chức này sẽ áp dụng mẫu chứng từ sử dụng riêng cho các doanh nghiệp.

 • Đối với những mẫu chứng từ kế toán mang tính chất đặc thù của ngân hàng. Là những chứng từ liên quan đến các hoạt động thanh toán, tín dụng hay là nghiệp vụ thu chi của ngân hàng. Do ngân hàng tự quy định về các danh mục, các biểu mẫu và chứng từ kế toán. Những chứng từ này mang đặc thù của ngân hàng đã được quy định trong các văn bản.

Những mẫu chứng từ này được sử dụng thường xuyên. Kế toán viên cần phải phân biệt được tính chất của các chứng từ này. Hơn nữa thì mỗi chứng từ sẽ sử dụng cho những đối tượng khác nhau. Kế toán viên cần lưu ý lựa chọn chứng từ đúng với cơ quan, nơi mình đang làm việc.

Chứng từ kế toán ngân hàng: Chưa hiểu thì hãy xem bài viết này!

Những nội dung bắt buộc phải có trong chứng từ kế toán

Khi lập chứng từ kế toán thì kế toán viên cần phải nắm rõ về những nội dung cần có trong chứng từ. Nhiều trường hợp lập không đầy đủ nội dung trong chứng từ sẽ bị phạt hành chính vì vi phạm quy định. Vậy nên kế toán viên cần nắm được những nội dung như sau:

 • Tên của loại chứng từ được lập. Có thể là Sec, ủy nhiệ thu – chi, phiếu thu hoặc phiếu chi…
 • Số thứ tự của chứng từ
 • Thời gian chính xác lập chứng từ kế toán; Thời gian chính xác hạch toán tiền trên chứng từ sang sổ kế toán.
 • Thông tin cơ bản của cá nhân trả tiền: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số hiệu tài khoản của đơn vị.
 • Thông tin cơ bản của ngân hàng thanh toán: Số hiệu, tên, địa chỉ.
 • Thông tin cơ bản của cá nhân hưởng thụ số tiền trên chứng từ kế toán: Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của cá nhân hưởng thụ.
 • Thông tin cơ bản của ngân hàng bên hưởng thụ: Số hiệu, tên, địa chỉ.
 • Ghi thêm nghiệp vụ kinh tế nếu như phát sinh trong quá trình lập chứng từ
 • Các chỉ tiêu của chứng từ về số lượng và giá trị.

Và một điều quan trọng không thể thiếu trong chứng từ đó chính là chữ ký của những người liên quan trong chứng từ. Như là người lập, người hưởng thụ. Riêng những chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế thì cần có chữ ký của Kế toán trưởng hoặc là Thủ trưởng.

Xem thêm:

Chương trình khuyến mại: Những hành vi bị cấm theo Luật

Con dấu công ty và những vấn đề mà bạn cần biết