Kinh nghiệm Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính khác...

Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính khác nhau thế nào?

334

Khi nghe tới Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính, đôi khi bạn sẽ lầm tưởng là hai vị trí này là một. Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nhiệm vụ, chức năng của cả hai vị trí này rất khác nhau. Hãy đọc bài viết này để phân biệt được hai khái niệm đó nhé.

Điểm giống nhau giữa Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính

Giữa hai khái niệm Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính cũng có những điểm tương đồng. Đó chính là công việc của cả hai bên đều sẽ dựa vào tong dữ liệu thu thập từ hệ thống dữ liệu Kế toán.

Hai hệ thống này sẽ bao gồm có thủ tục, nhân sự và cả hệ thống máy tính để thu nhập và lưu trữ những dữ liệu quan trọng của hệ thống tổ chức. Và cả hai vị trí kế toán này sẽ sử dụng chung một phần mềm để làm việc. Phần mềm đó chính là Hệ thống kế toán chi phí.

Những đặc điểm của Kế toán quản trị doanh nghiệp

Mục đích của Kế toán quản trị doanh nghiệp

Mục đích của Kế toán quản trị đó chính là tiến hành thu thập thông tin, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Những thông tin này sẽ phục vụ điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đối tượng phục vụ

Đối với đối tượng phục vụ của vị trí Kế toán này sẽ là những nhà quản lý của doanh nghiệp. Những người giữ vị trí, vai trò cao trong các doanh nghiệp như là Ban giám đốc hay là Hội đồng quản trị.

Đặc điểm của thông tin

Kế toán viên sẽ là người nhấn mạnh đến những đặc điểm của thông tin. Nhưng là tính linh hoạt hay là sự thích hợp của số liệu. Kế toán viên sẽ tiến hành đọc và phân tích những thông tin theo nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Thông tin của Kế tóa quản trị không cần chú trọng quá nhiều đến độ chính xác.

Vì những thông ti này sẽ hướng nhiều đến xu hướng biến động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó nó còn có tính dự báo trước cho sự phát triển của công ty. Vậy nên đặc điểm chính của thông tin mà kế toán viên này đem đến là để phục vụ cho quá trình kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp.

Nguyên tắc cung cấp thông tin

Nguyên tắc cung cấp thông tin của vị trí kế toán này hoàn toàn không bị bắt buộc. Các nhà quản lý sẽ có quyền quyết định về việc cung cấp thông tin từ kế toán viên. Và sữ tự động điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng thông tin.

Phạm vi thông tin báo cáo

Phạm vi thông tin báo cáo của kế toán viên này có liên quan đến các bộ phận khác như là các phân xưởng, phòng ban. Và cũng có liên quan đến những cá nhân có liên quan.

Các kỳ lập Báo cáo doanh nghiệp

Kỳ lập Báo cáo: lập theo Tháng, Quý, Năm

Tính bắt buộc của công việc theo quy định

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp không có tính bắt buộc.

Những đặc điểm của Kế toán tài chính

Kế toán quản trị doanh nghiệp và Kế toán tài chính có điểm gì khác nhau

Mục đích của Kế toán tài chính

Khai thác, cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Đối tượng phục vụ

Đối tượng là những nhà quản lý của doanh nghiệp và những người ngoài doanh nghiệp như là nhà đầu tư, Cơ quan thuế..

Đặc điểm của thông tin

Kế toán viên sẽ thu thập, phản ánh những thông tin xảy ra ở trong quá khứ. Và những thông tin này có thể kiểm tra ra được. Thông tin được kiểm tra, theo dõi dưới hình thái giá trị.

Nguyên tắc cung cấp thông tin

Kế toán viên cần phải đảm bảo là những  thông tin được thống nhất theo một nguyên tắc nhất định. Tuân theo chuẩn mực Kế toán và đảm bảo mọi người đều có cách hiểm giống nhau.

Phạm vi thông tin báo cáo

Phạm vi thông tin Báo cáo của Kế toán tài chính khá là rộng. Nó liên quan đến quản lý tài chính. Quy mô là rộng toàn doanh nghiệp.

Các kỳ lập Báo cáo doanh nghiệp

Các kỳ lập Báo cáo: Quý và Năm

Tính bắt buộc của công việc theo quy định

Có tính bắt buộc theo quy định. Đó chính là Báo cáo tài chính hay là sổ sách kế toán đều phải đảm bảo được tính thống nhất. Nếu như không đảm bảo được tính thống nhất và hạch toán không chính xác thì sẽ không được chấp thuận.

Xem thêm:

Tuyệt chiêu giữ chân khách hàng mà Giám đốc Marketing cần biết

Chương trình khuyến mại: Những hành vi bị cấm theo Luật

Con dấu công ty và những vấn đề mà bạn cần biết