Kinh nghiệm Thuế thu nhập doanh nghiệp có hợp pháp hóa với chi phí...

Thuế thu nhập doanh nghiệp có hợp pháp hóa với chi phí không hóa đơn?

225

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều những khoản chi nhưng lại không có hóa đơn. Chắc bạn đã từng nghĩ đến việc làm sao để các khoản chi không hóa đơn này có thể trừ vào trong thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Chi phí không hóa đơn được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Các khoản chi khi thuê tài sản của cá nhân vào thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo như khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC đã quy định rõ ràng về khoản chi không hóa đơn. Khi bạn thuê tài sản cá nhân và muốn đưa vào thuế TNDN thì cần có những giấy tờ. Như là Hợp đồng chứng thực việc bạn đã thuê tài sản hoặc là chứng từ thanh toán tiền thuê tài sản.

Trường hợp tài sản thuê có giá trị dưới 100 triệu đồng trên năm

Trong trường hợp này thì kế toán viên cần phải chuẩn bị những hô sơ như sau:

 • Hợp đồng thuê tài sản, đã ký kết với bên thuê
 • Biên bản đã bàn giao tài sản. Nếu như có thiết bị kèm theo thì cần phải lấy ra để chứng thực
 • Toàn bộ những hồ sơ, giấy tờ liên quan để chứng minh tài sản thuộc về quyền sở hữu của bên cho thuê.
 • Chứng từ đã thanh toán tiền thuê tài sản với bên cho thuê trước đó

  Trong trường hợp tài sản đi thuê có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

Nếu như trong trường hợp này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị được những hồ sơ như sau:

 • Hợp đồng thuê tài sản, đã ký kết với bên thuê
 • Biên bản đã bàn giao tài sản. Nếu như có thiết bị kèm theo thì cần phải lấy ra để chứng thực
 • Toàn bộ những hồ sơ, giấy tờ liên quan để chứng minh tài sản thuộc về quyền sở hữu của bên cho thuê.
 • Chứng từ đã nộp tiền thuế thay cho cá nhân trước đó.
 • Chứng từ đã thanh toán tiền thuê tài sản với bên cho thuê trước đó

Lưu ý, nếu như bạn muốn chứng minh là cá nhân đã đi nộp thuế, thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Hợp đồng thuê tài sản
 • Biên bản đã bàn giao tài sản. Nếu như có thiết bị kèm theo thì cần phải lấy ra để chứng thực
 • Toàn bộ những hồ sơ, giấy tờ liên quan để chứng minh tài sản thuộc về quyền sở hữu của bên cho thuê.
 • Chứng từ đã thanh toán tiền thuê tài sản với bên cho thuê trước đó

Mua mặt hàng không thuộc hộ kinh doanh trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu như công ty bạn mua những mặt hàng của người dân tự sản xuất. Hay là mua dịch vụ của hộ gia đình hay là cá nhân không trực tiếp bán ra. Trường hợp này sẽ không bị phân biệt giá trị là dưới hay là trên 100 triệu đồng. Trường hợp này cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

 • Hợp đồng chứng thực việc mua bán hàng hóa hay là dịch vụ
 • Chứng từ đã thanh toán tiền mua bán hàng hóa hay là tiền mua dịch vụ
 • Biên bản bàn giao hàng hóa của người bán và người mua
 • Bản kê hàng hóa không có hóa đơn theo mẫu 01/TNDN

Khi mua hàng của các hộ kinh doanh để trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí không hóa đơn được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trong trường hợp mà khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân hay là hộ kinh doanh. Chia ra hai trờng hợp, dưới và trên 100 triệu đồng trên năm

Trường hợp dưới 100 triệu đồng

Trường hợp mua hàng có giá trị dưới 100 triệu đồng trên 1 năm thì cần phải có:

 • Hợp đồng mua bán các mặt hàng, dịch vụ với bên bán hàng
 • Chứng từ thanh toán về việc mua hàng, dịch vụ
 • Biên bản bàn giao hàng hóa và dịch vụ đã mua
 • Bảng kê khai mua hàng không có hóa đơn theo Mẫu 01/TNDN

Trường hợp trên 100 triệu đồng

Nếu như trong trường hợp mua hàng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, bạn cần phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • Hợp đồng mua bán các mặt hàng, dịch vụ với bên bán hàng
 • Chứng từ thanh toán về việc mua hàng, dịch vụ qua ngân hàng
 • Biên bản bàn giao hàng hóa và dịch vụ đã mua
 • Hóa đơn bán hàng, mục này yêu cầu là phải có

Xem thêm:

Thanh lý hàng tồn kho nhanh chóng cho kế toán dịp cuối năm

Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này

Thuế thu nhập doanh nghiệp và những điều cần biết