Nghiệp vụ Công nợ Kế toán công nợ với những sai sót thường gặp khi làm...

Kế toán công nợ với những sai sót thường gặp khi làm việc

1085
Debt road sign

Công việc của một Kế toán công nợ có thể nói rằng khá phức tạp. Đây là công việc đề cao tính chặt chẽ về tính tỉ mỉ. Nếu như không cẩn thận thì sẽ rất dễ xảy ra sai sót trong công việc. Bài viết này sẽ đề cập đến một số những sai sót trong công việc của một kế toán viên công nợ.

Kế toán công nợ với những sai sót thường gặp khi làm việc

Sai sót trong khâu hạch toán của Kế toán công nợ

Chắc chắn khi làm việc ở trong lĩnh vực Kế toán thì bạn cũng biết đây là một lĩnh vực khó. Và công việc hạch toán là một công việc cực kì quan trọng đối với những kế toán viên. Tuy nhiên thì kế toán viên sẽ gặp phải một số những sai sót khi làm việc.

 • Nhân viên chưa chỉnh sửa lại toàn bộ số dư công nợ theo đúng như kết quả của tòa án
 • Trong trường hợp có một số những khoản tiền do khách hàng trả tiền dịch vụ. Tuy nhiên thì kế toán viên lại không biết đó là khoản tiền thu về của dịch vụ nào. Nên nội dung thu tiên vẫn ghi là người mua trả tiền trước. Nhưng thực chất thì khoản tiền mới thu về sẽ thuộc vào mục doanh thu của công ty.
 • Kế toán viên tiến hành hạch toán sai mã công nợ chi tiết của doanh nghiệp.
 • Kế toán viên tiến hành bù trừ vào khoản công nợ phải thu, phải trả cho nhiều khách hàng. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn cho kế toán khi hạch toán.
 • Kế toán viên quên mất việc không tiến hành bù trừ công nợ của khách hàng. Trong khi đó những khoản bù trừ này đều cùng một nội dung công việc.
 • Kế toán viên tự ý tiến hành hạch toán các khoản tạm ứng không phục vụ cho mục đích công việc của công ty.
 • Kế toán viên tiến hành hạch toán những khoản công nợ phải thu các khoản chi phí treo của công ty.
 • Có một số đối tượng tạm ứng của công ty, nhưng chưa tiến hành tạm ứng lần tiếp theo như đã quyết định.

Những sai sót trong quá trình đối chiếu công nợ

Đối chiếu công nợ cũng là một trong những khâu có tính quan trọng không kém. Và để tránh những trường hợp xảy ra ngoài mong muốn thì kế toán viên nên theo dõi một số những trường hợp sai dưới đây:

 • Nợ phải thu yêu cầu cần phải có đầy đủ biên bản đối chiếu công nợ. Nhưng thời điểm cuối năm thì kế toán viên đã không chuẩn bị đầy đủ.
 • Trong quá trình gửi thư cho từng khách hàng, không phải là khách hàng nào cũng sẽ phản hồi lại. Chính vì tình trạng phản hồi thấp dẫn đến vấn đề sai sót trong khâu quản lý công nợ.
 • Khi công nợ phải thu lại có dữ liệu chênh lệch lớn so với biên bản đối chiếu công nợ. Và kế toán viên chưa tìm được ra nguyên nhân của sự chênh lệch này.
 • Trong những công ty, doanh nghiệp xây lắp. Thường thường là sẽ không tiến hành đối chiếu công nợ. Hoặc nếu như đối chiếu thì sẽ đối chiếu công nợ có sự chênh lệch. Và những công nợ này không có đối tượng roc ràng như những doanh nghiệp khác.

Kế toán công nợ với những sai sót thường gặp khi làm việc

Những sai sót trong quá trình quản lý công nợ của Kế toán viên

Đối với kế toán viên thì sẽ gặp phải một số những sai sót trong khâu quản lý công nợ. Một số những sai sót trong khâu quản lý như sau:

 • Công tác quản lý công nợ của kế toán viên chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều công ty chưa thực sự tuân thủ về hạng mục thanh toán trong lĩnh vực kinh tế.
 • Kế toán viên không thường xuyên thanh quyết toán. Chính vì sự đứt đoạn này nên đã dẫn đến vấn đề khó khăn trong công tác thu nợ.
 • Kế toán viên chưa thực sự để tâm vào trong vấn đề đôn đốc thu hồi nợ của công ty.
 • Trong doanh nghiệp có quá nhiều các khoản công nợ. Tuy nhiên thì những khoản công nợ này lại không thể xác nhận được danh tính. Chính vì lỗi này nên doanh nghiệp sẽ không thể biết ai để đòi thu hồi nợ. Gây ra thiệt hại cho công ty.
 • Kế toán viên để tồn tại quá nhiều trường hợp nợ khó đòi ở trong công ty.

Xem thêm:

Công ty mới thành lập – Kế toán viên cần phải làm những công việc gì?

Thanh lý hàng tồn kho nhanh chóng cho kế toán dịp cuối năm

Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này