Kinh nghiệm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và mức xử phạt...

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và mức xử phạt khi nộp chậm

203

Khi làm kế toán viên thì bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với những loại báo cáo. Một trong những mẫu báo cáo mà bạn cần phải làm thường xuyên chính là Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Bởi vì hóa đơn GTGT được sử dụng trong các doanh nghiệp là sử dụng theo Luật. Vậy nên báo cáo này cực kì quan trọng. Trong trường hợp nộp chậm thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và mức xử phạt khi nộp chậm

Thời hạn quy định nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đối với hạn nộp Báo cáo theo Quý: Thông thường thì Báo cáo theo Quý sẽ được nộp vào ngày cuối cùng của Quý. Còn thời hạn muộn nhất được tính như sau:

 • Quý I, thời hạn muộn nhất là ngày 30/4
 • Quý II, thời hạn muộn nhất là ngày 30/7
 • Quý III, thời hạn muộn nhất là ngày 30/10
 • Quý IV, thời hạn muộn nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp

Đối với hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hàng tháng thì kế toán viên sẽ phải tiến hành nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Cục thuế. Ngày nộp sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó. Tuy nhiên thì hạn muộn nhất để nộp hóa đơn đó chính là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp. Nếu như nộp muộn hơn thì chắc chắn là bạn sẽ bị xử phạt hành chính rất nặng.

Nộp chậm Báo cáo về quản lý giá, phí và lệ phí hóa đơn

Trong trường hợp mà kế toán viên nộp những báo cáo về quản lý giá, phí hay là lệ phí chậm. Những trường hợp này sẽ bị quy định xử phạt hành chính như sau:

Phạt hành chính từ 200.000 đến 1.000.000 đồng đối với những hành vi

 • Kế toán viên tiến hành lập sai Báo cáo, hoặc là lập không đầy đủ thông tin cần thiết để nộp cho cơ quan Thuế. Trong trường hợp là thông báo về vấn đề phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
 • Sau khi đã bị phạt hành chính về việc lập sai hoặc là thiếu thông tin ở trong báo cáo. Kế toán viên cần phải tiến hành lập một báo cáo mới khác để nộp cho cơ quan Thuế.
 • Trong trường hợp mà kế toán viên nộp báo cáo sai nhưng phát hiện ra sớm. Tiến hành lập thông báo hoặc là Báo cáo mới đúng như quy định. Trường hợp này thì bạn sẽ không bị xử phạt hành chính.

Phạt hành chính từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng

Đối với hành vi nộp thông báo, Báo cáo chậm hơn 10 ngày so với thời gian đã quy định. Trừ trường hợp nộp thông báo về việc phát hành hóa đơn thì sẽ không bị phạt hành chính.

Phạt hành chính từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng

 • Kế toán viên không lập Báo cáo, không nộp Báo cáo của doanh nghiệp cho cơ quan Thuế.
 • Trường hợp xử phạt khi không nộp Báo cáo được tính từ sau 20 ngày, kể từ hạn nộp Báo cáo.

Mức phạt khi nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và mức xử phạt khi nộp chậmv

Đối với hành vi nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ được chia thành một số những mức phạt hành chính như sau:

Xử phạt hành chính từ 200.000 đến 1.000.000 đồng

Trường hợp kế toán viên lập sai hoặc là lập không đầy đủ thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn. Sau khi đã có thông báo xử phạt hành chính của Cục thuế thì kế toán viên cần phải tiến hành lập Báo cáo mới. Yêu cầu phải chuẩn và đầy đủ thôngt tin để gửi cho cơ quan Thuế. Còn đối với trường hợp mà doanh nghiệp phát hiện ra sai sót, sớm lập Báo cáo mới để thay thế trong thời hạn nộp thì sẽ không bị phạt.

Hành vi vi phạm việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Cục thuế

 • Nếu như kế toán viên nộp Báo cáo chậm từ 1 đến 5 ngày thì sẽ bị phạt cảnh cáo.
 • Nếu nộp chậm từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 thì sẽ bị phạt cảnh cáo và bên cạnh đó sẽ có tình tiết giảm nhẹ.
 • Nếu như kế toán viên nộp Báo cáo chậm sau 10 ngày thì sẽ bị xử phạt hành chính. Mức xử phạt hành chính là từ 2 đến 4 triệu đồng.

Phạt hành chính từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng

Nếu như trong trường hợp mà kế toán viên không lập và không nộp Báo cáo. Và hạn cuối là 20 ngày, sau ngày quy định nộp.

Xem thêm: 

Kế toán đã biết về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng hay chưa?

Quỹ tiền mặt bị âm và cách xử lý nhanh cho kế toán viên

Công ty mới thành lập – Kế toán viên cần phải làm những công việc gì?