Doanh thu Doanh thu bán hàng Trường hợp không xuất hóa đơn bán hàng kế toán cần nắm...

Trường hợp không xuất hóa đơn bán hàng kế toán cần nắm rõ

506

Nguyên tắc khi bán hàng là cần phải xuất hóa đơn được áp dụng cho rất nhiều các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì trong nhiều trường hợp thì kế toán viên không cần phải xuất hóa đơn bán hàng. Vậy thì những trường hợp không xuất hóa đơn bán hàng là gì? Kế toán viên hãy tham khảo nội dung bài viết này.

Trường hợp không xuất hóa đơn bán hàng kế toán cần nắm rõ

Không xuất hóa đơn bán hàng khi khách hàng không lấy hóa đơn

Trong nhiều trường hợp, nếu bạn bán hàng không thuộc dạng kinh doanh thì thông thường khách hàng sẽ không lấy hóa đơn. Bạn có thể dựa vào trong điểm b, khoản 7, điều 3 thông tư số 26/2015/TT-BTC:

Trong trường hợp bạn bán hàng, đáp ứng dịch vụ cho khách hàng với giá từ 200.000 đồng trở lên. Nếu như người mua nói là không lấy hóa đơn hoặc là người mua không cung cấp thông tin cá nhân. Thì người bán hàng vẫn phải tiến hành lập hóa đơn. Và trong hóa đơn sẽ ghi là “ khách hàng không lấy hóa đơn” hoặc là “ khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân”

Đối với những hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng người bán hàng có thể không cần lập hóa đơn khi khách hàng yêu cầu. Có thể là lập hoặc là không lập theo nhu cầu sử dụng hóa đơn của khách hàng.

Tuy nhiên, Để khắc phục những bất cập trên của hóa đơn giấy, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử nêu rõ: tất cả các giao dịch đều phải lập hóa đơn.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Quy định này sẽ chính thức được áp dụng từ 1/11/2020, sau khi các văn bản quy định cũ về hóa đơn hết hiệu lực.

Khi xuất hàng hóa, dịch vụ không cần phải lập hóa đơn bán hàng

Khi xuất hàng hóa và dịch vụ, có một số những trường hợp dưới đây không xuất hóa đơn bán hàng như sau:

  • Đối với những mặt hàng tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp
  • Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa dưới những hình thức như là cho vay, cho mượn hoặc là hoàn trả hàng hóa
  • Xuất hàng hóa với mục đích là vận chuyển hàng hóa đó đến địa điểm cửa khẩu. Hoặc là vận chuyển đến nơi làm thủ tục xuất khẩu. Trong trường hợp này thì đã sử dụng phiếu xuất kho hoặc là kiêm vận chuyển nội bộ trong doanh nghiệp.
  • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến những chí nhánh nhỏ của công ty. Phục vụ cho việc buôn bán trong toàn hệ thống doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì việc xuất hàng để vận chuyển, trao đổi giữa các cơ sở bán hàng với nhau.
  • Xuất hàng hóa đến cho những cơ sở làm công tác viên. Những địa điểm nhận bán hàng đúng giá của doanh nghiệp. Trong quá trình xuất thì có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
  • Khi xuất hàng hóa để bán lưu động và có sử dụng phiếu xuất kho

Những trường hợp xuất hàng hóa trên đều không cần phải lập hóa đơn bán hàng. Kế toán viên cần phải lưu ý những trường hợp này để tránh lập hóa đơn. Vừa tiết kiệm thời gian và vừa không bị lãng phí hóa đơn.

Một số những trường hợp khác không cần lập HĐBH

Ngoài những trường hợp không cần lập hóa đơn. Còn có một số những trường hợp mà kế toán viên cũng không cần phải lập hóa đơn bán hàng. Đó là những trường hợp dưới đây:

  • Tất cả những hoạt động mua bán , ngoại tệ được diễn ra, phát sinh ở nước ngoài. Khi những hoạt động này diễn ra, bạn không cần phải lập hóa đơn mà thay vào đo là bạn sẽ Bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết doanh số chi tiết từng loại ngoại tệ của mặt hàng mà bạn đã bán ra. Còn đối với những hoạt động mua bán ngoại tệ nhưng diễn ra trong nước thì kế toán viên vẫn tiến hành lập hóa đơn bình thường.
  • Đối với những trường hợp mua bán vàng bạc, kim cương cho khách hàng sử dụng mà không phải là kinh doanh. Trường hợp này nếu như không có hóa đơn thì kế toán viên sẽ lập bảng kê hóa đơn mua vào
  • Đối với những loại tài sản được chuyển giao giữa các đơn vị hay là thành viên hạch toán. Trong trường hợp phụ thuộc trong tổ chức hoặc là cá nhân; Trong trường hợp mà tài sản được điều chuyển nếu chưa đươc chia, tách, hay là hợp nhất, tiến hành sáp nhậ. Trong trường hợp này thì tổ chức hay là cá nhân có tài sản điều chuyển cần phải có lệnh điều chuyển tài sản. Những trường hợp trên thì kế toán viên không phải xuất hoá đơn.

Xem thêm:

Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này

Những hành vi xử phạt kế toán bạn cần ghi nhớ

Các lỗi sai kế toán thuế thường gặp mà bạn cần phải tránh xa