Hóa đơn Hóa đơn điện tử Cần lập hóa đơn điện tử khi nào? Kế toán viên đã...

Cần lập hóa đơn điện tử khi nào? Kế toán viên đã biết chưa?

313

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn quan trọng trong quá trình mua bán của các doanh nghiệp sản xuất. Lập hóa đơn điện tử là phải lập theo luật của cơ quan Thuế. Vậy nên kế toán viên cần phải lưu ý nhiều hơn trong quá trình lập hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Điều cơ bản nhất mà kế toán viên cần nắm được đó là khi nào thì cần phải lập HĐĐT.

Cần phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Có lẽ trong các doanh nghiệp, thời điểm cần thiết để lập hóa đơn điện tử nhất chính là thời điểm bán hàng hóa. Bởi vì đây là lúc mà chuyển giao quyền sử dụng của một sản phẩm từ người bán sang người mua. Lập HĐĐT là để xác nhận và cũng chứng minh cho quá trình buôn bán hàng hóa này.

Khi bạn lập HĐĐT thì sẽ không cần phải phân biệt là khách hàng đã thanh toán tiền hàng hay chưa. Việc thanh toán trước hay sau sẽ là do công ty bán và khách hàng thỏa thuận. Còn nội dung trên hóa đơn sẽ chỉ ghi giá thành sản phẩm mà khách hàng cần thanh toán.

Khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng cần lập hóa đơn ĐT

Đối với các công ty dịch vụ, khi mà cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì cần phải lập hóa đơn điện tử. Lập HĐĐT khi cung cấp dịch vụ là khi bạn đã hoàn thành dịch vụ cho khách hàng. Đối với hóa đơn điện tử cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì không cần phải phân biệt là đã thanh toán tiền dịch vụ hay chưa.

Đối với thời điểm lập HĐĐT của một số các dịch vụ. Như là dịch vụ điện, nước, mạng, truyền hình cáp hay là viễn thông… Đối với những dịch vụ này thì sẽ được bán theo những kì nhất định. Sau khi ghi lại hoàn toàn những số điện hoặc quy ước dịch vụ của tháng đó thì sẽ được lập HĐĐT sau 7 ngày.

Đối với những trường hợp mà khách hàng mua dịch vụ vận tải hàng không. Thời điểm lập HĐĐT sẽ được xuất theo website. Hoặc là xuất theo hệ thống thương mại điện tử đã được lập theo thông lệ Quốc tế. Thời hạn lập HĐĐT sẽ không được quá 5 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ được xuất trên hệ thống website.

Lập hóa đơn điện tử khi xây dựng hay là xây lắp

Đối với những trường hợp lập HĐĐT khi xây dựng hay là xây lắp chính là lúc mà bạn tiến hành nghiệm thu công trình. Bàn giao những hạng mục, các khối lượng xây dựng, công việc đã hoàn thành. Đối với những trường hợp này thì cũng sẽ không phải phân biệt là khách hàng đã thanh toán hay chưa.

Đối với những công trình lớn. Bên thuê và bên làm có tiến hành bàn giao nhiều lần với nhiều những hạng mục khác nhau. Những trường hợp này thì đều cần phải tiến hành lập HĐĐT cho mỗi lần bàn giao.

Trong trường hợp những công ty tiến hành kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng để bán hoặc là chuyển nhượng. Trong trường hợp này thì cần phải lưu ý những vấn đề như sau:

  • Trường hợp mà hai bên chưa tiến hành chuyển giao về công trình và quyền sở hữu. Nếu tiến hành thanh toán tiền theo tiến độ công trình hoặc là tiến hành thu tiền theo hợp đồng. Thì thời hạn lập hóa đơn điện tử sẽ là ngày thu tiền. Hoặc là ngày thỏa thuận thanh toán theo trong hợp đồng.
  • Nếu trong trường hợp đã tiến hành thanh toán và chuyển nhượng quyền sở hữu. Hai bên sẽ tiến hành lập HĐĐT theo như khoản 1 nêu ở trên.

Lập hoá đơn điện tử khi bán các loại khoáng sản thiên nhiên

Một số những loại khoáng sản thiên nhiên mà bạn cần phải lập HĐĐT như sau: Dầu thô, Condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến, khí đồng hành, khí than… những sản phẩm này sẽ được lập HĐĐT khi tiến hành bán cho khách hàng. Trong trường hợp này cũng không quan trọng là đã thanh toán tiền hàng hay chưa.

Trong trường hợp mà công ty tiến hành bán, bàn giao hàng cho cùng một khách nhiều lần. Mỗi lần bàn giao hàng , dù là ít hay nhiều thì đều cần phải tiến hành lập HĐĐT cho khách hàng.  Trong hóa đơn sẽ ghi đầy đủ những thông tin về quá trình giao sản phẩm cho khách.

Xem thêm:

Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này

Thuế thu nhập doanh nghiệp và những điều cần biết

Những hành vi xử phạt kế toán bạn cần ghi nhớ