Kinh nghiệm Nhân viên thử việc: Những quy định về thời gian và mức...

Nhân viên thử việc: Những quy định về thời gian và mức lương

539
Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Đối với đối tượng nhân viên thử việc thì kế toán viên cần phải lưu ý đến nhiều hơn. Bởi vì có Luật lao động riêng đối với nhân viên trong quá tình thử việc. Kế toán viên cần phải lưu ý về cả hồ sơ thử việc, thời hạn thử việc và mức lương thử việc của nhân viên. Để nắm rõ được tất cả những vấn đề trên thì hãy theo dõi bài viết này.

Hợp đồng của nhân viên thử việc được quy định như thế nào?

Nhân viên thử việc: Những quy định về thời gian và mức lương

Đầu tiên là về những yêu cầu trong hợp đồng thử việc của nhân viên mới. Dựa trên điều số 26 của Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 đã quy định rõ ràng về hợp đồng thử việc như sau:

 • Trong thời gian thử việc, người lao động và người sử dụng lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận công việc, quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động. Khi thỏa thuận được cả hai bên chấp nhận thì có thể đi đến kí kết hợp đồng và làm việc.

Còn trong khoản 1 điều 23 của Bô luật lao động yêu cầu trong hợp đồng lao động phải có những nội dung chính sau đây:

 • Họ tên đầy đủ hoặc là địa chỉ sinh sống cụ thể của người sử dụng lao động. Nếu không thì có thể lấy thông tin của người đại diện hợp pháp.
 • Đối với thông tin của ngườ lao động thì cần có: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT, hoặc là những giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.
 • Ghi rõ công việc cụ thể và địa điểm làm việc là ở đâu
 • Trong hợp đồng phải ghi: mức lương cơ bản, thời hạn trả lương, lương phụ cấp, quy định về thưởng.
 • Quy trình nâng cấp bậc lương cho lao động trong thời hạn làm việc
 • Thời gian làm việc trong tuần và thời gia nghỉ ngơi trong tuần
 • Những trang thiết bị bảo hộ tính mạng cho người lao động

Còn đối với những người lao động làm việc theo thời vụ thì sẽ không cần phải làm hợp đồng lao động.

Quy định về mức thời gian thử việc cho nhân viên thử việc

Đối với mức thời gian thử việc của nhân viên mới cũng rất quan trọng. Bạn không được cho nhân viên thử việc trong thời gian quá lâu và quá chậm. Cần phải làm đúng với thời gian quy định trước đó của Luật lao động.

Trong luật 27 của Bộ luật lao động đã chỉ định rõ ràng:

Tiến độ thử việc của nhân viên mới sẽ dựa vào tính chất cũng như là mức độ phức tạp của công việc đó. Tuy nhiên thì mỗi nhân viên sẽ chỉ được thử việc duy nhất một lần và phải đảm bảo được một số những tiêu chí dưới đây:

 • Đối với những công việc yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, nhân viên cần phải có bằng Đại học hoặc là Cao đẳng trở lên. Đối với những trường hợp này thì không được thử việc quá hai tháng.
 • Đối với những công việc yêu cầu bằng trung cấp, công nhân, nhân viên nghiệp vụ thì sẽ yêu cầu thời gian thử việc là không quá 30 ngày.
 • Còn đối với những công việc khác thì thời gian thử việc được quy định là không quá 6 ngày.

Khi kết thúc thời gian thử việc. Nếu như lao động đạt được đầy đủ các yêu cầu của người sử dụng lao động. Sau đó thì sẽ tiến hành kí kết hợp đồng. Còn trong trường hợp thử việc. Các bên hoàn toàn có quyền hủy bỏ các điều khoản đã thỏa thuận trước đó. Không yêu cầu phải báo cáo trước và không cần phải bồi thường cho hợp đồng.

Nhân viên thử việc: Những quy định về thời gian và mức lương

Mức lương thử việc tối thiểu mà kế toán viên cần nắm rõ

Mức lương luôn là vấn đề mà bất cứ nhân viên mới nào cũng sẽ quan tâm đến. Trong Luật 28 của Bộ luật lao động – Luật 10/2021/QH13 đã quy định rõ ràng về mức lương thử việc:

Tiền lương của nhân viên trong quá trình thử việc sẽ do hai bên cùng nhau thỏa thuận và đi đến quyết định cuối. Tuy nhiên thì mức lương thử việc của người lao động phải đảm bảo là bằng 85% số tiền lương của công việc đó.

Nếu như cả hai bên đồng ý về mức lương thử việc. Sau đó thì lao động sẽ có thể bắt đầu tiến hành công việc trong thời gian thử việc của mình.

Xem thêm:

CEO cần biết 5 kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp này

Kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp và những lỗi thường mắc phải

Tại sao nên sử dụng phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp?