Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Phương pháp hạch toán Kế toán thuê tài sản chi tiết nhất

Phương pháp hạch toán Kế toán thuê tài sản chi tiết nhất

142
Sale house and calculator

Có thể thấy rằng hiện nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động theo mô hình thuê tài sản. Vậy nên công ty nào hoạt động theo mô hình này thì chắc chắn là sẽ có kế toán thuê tài sản. Vậy thì việc hạch toán đối với vấn đề thuê tài sản là như thế nào? Nếu chưa biết thì kế toán viên có thể theo dõi bài viết này.

Khái niệm về kế toán thuê tài sản

Thuê tài sản được định nghĩa như sau: Là sự giao dịch thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê về một loại tài sản nào đó. Bên cho thuê sẽ cho bên thuê quyền sử dụng tài sản đó trong phạm vị đã quy định trên hợp đồng. Sau khi hai bên đã đi đến thỏa thuận thì bên thuê sẽ được sử dụng tài sản.

Kế toán viên thuê tài sản sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ về việc đi thuê tài sản. Tất cả các thủ tục đi thuê như là liên hệ người thuê, chuẩn bị hợp đồng đều sẽ do kế toán viên chịu trách nhiệm. Vậy nên kế toán thuê tài sản là người có vai trò quan trọng  ở trong công ty.

Hạch toán thuê tài sản đối với bên cho thuê

 Báo cáo tài chính đối với bên cho thuê

Khi bạn đi thuê tài sản thì báo cáo tài chính với bên cho thuê cần đảm bảo được những chuẩn mực cụ thể. Cụ thể là những chuẩn mực sau:

 • Đối với doanh thu của bên cho thuê. Kế toán viên phải luôn đảm bảo là sẽ hoạt động xuyên suốt theo phương pháp đường thẳng song song. Kế toán viên sẽ đảm bảo là không bị phụ thuộc vào phương pháp thanh toán.
 • Xét về mức chi phí cho thuê, sẽ cộng luôn cả khấu hao tài sản trong quá trình thuê. Được gọi chung là mức chi phí cho thuê trong thời gian sử dụng.
 • Chi phí sử dụng trực tiếp từ ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê tài sản. Mức chi phí này có thể sẽ được đưa vào ngay vào chi phí trong kỳ nếu như phát sinh.
 • Đối với khấu hao tài sản thì sẽ phải được tính dựa trên một cơ sở nhất quán nào đó. Đối với việc tính chi phí khấu hao thì cần phải tính trên cơ sở Chuẩn mực của kế toán.

Cách trình bày báo cáo tài chính

Kế toán viên bên thuê cần phải trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán. Cụ thể như sau:

 • Đối với các khoản thanh toán cho thuê tài sản, phải thanh toán theo định kỳ và không được thanh toán ngang: 1 năm trở xuống; 1 đến 5 năm; hoặc là 5 năm trở lên.
 • Đối với những số tiền phát sinh thêm trong thời hạn thuê tài sản. Số tiền này sẽ được tính vào trong doanh thu của kỳ hoạt động đó.

Hạch toán tài sản đối với bên đi thuê

Kế toán thuê tài sản: phương pháp hạch toán cho kế toán viên

Ghi báo cáo tài chính đối với bên đi thuê

 • Khi bạn hạch toán các khoản tiền đi thuê tài sản, ví dụ như là chi phí thuê, bảo hiểm và bảo đưỡng. Tất cả những khoản phát sinh này đều sẽ được liệt kê vào chi phí sản xuất.
 • Kế toán viên cần lưu ý là chi phí phải được duy trì theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian đi thuê tài sản.
 • Chi phí đi thuê không được phụ thuộc vào phương thức thanh toán. Nếu như phụ thuộc thì trừ khi bạn áp dụng được phương thức thanh toán khác hợp lý hơn.

Trình bày báo cáo tài chính

Vấn đề trình bày báo cáo tài chính cũng rất quan trọng. Kế toán viên sẽ trình bày báo cáo tài chính giống với bên cho thuê.

Hạch toán thuê tài sản với bên thuê

Khi bạn tiến hành thanh toán trả tiền thuê, kế toán viên cần lưu ý ghi lại nhữn mục sau đây:

 • Nợ TK 242 tương đương với chi phí trả trước của bên đi thuê đối với bên cho thuê
 • Nợ TK 133 có nghĩa là Thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ trước đó. Bao gồm có TK 111 và TK 112 có nghĩa là số tiền đã trả.
 • Nợ TK 627, 641, 642 có nghĩa là tổng mức chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Lưu ý là trong đó cân có TK 242 là mức chi phí chi trả trước đó.

Hạch toán thuê tài sản không khó. Chỉ cần kế toán viên chăm chỉ học hỏi và làm theo những quy trình trên là đã có thể dễ dàng hoàn thành công việc.

Xem thêm:

Con dấu công ty và những vấn đề mà bạn cần biết

Tại sao nên sử dụng phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp?

Thất thoát hàng hóa doanh nghiệp và nguyên nhân thất thoát hàng hóa?