Kinh nghiệm Cách hạch toán hàng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán...

Cách hạch toán hàng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán hoặc bán trực tiếp

2429

Để tiết kiệm chi phí, nhiều doanh nghiệp chọn mua hàng nhưng không lưu trữ về kho mà chuyển thẳng gửi bán hoặc bán trực tiếp. Hoặc trường hợp khi có đơn đặt hàng mới mua hàng từ nhà cung cấp, chuyển thẳng đến cho khách hàng nên không qua nhập kho… Vậy trong trường hợp này kế toán hạch toán thế nào, hóa đơn chứng từ ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn hạch toán hàng không nhập kho theo Thông tư 200 và Thông tư 133.

1. Hạch toán hàng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán

Hóa đơn, chứng từ cần có

 • Hóa đơn mua hàng
 • Biên bản giao hàng gửi bán
 • Các chứng từ liên quan khác (phiếu thu, phiếu chi, …)

Cách hạch toán hàng

Căn cứ vào hóa đơn mua hàng và biên bản giao hàng cho bên nhận hàng gửi bán, kế toán phản ánh trị giá hàng mua chuyển thẳng gửi bán, ghi:

 • Nợ TK 157: Trị giá hàng mua chuyển thẳng gửi bán không qua kho (chưa thuế GTGT)

         Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa

               Có các TK 111, 112, 331, ,…: Tổng giá thanh toán của hàng chuyển thẳng gửi bán không qua kho.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp khai thuế GTGT theo hình thức trực tiếp, thì trị giá hàng mua chuyển thẳng gửi bán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.

hàng chuyển gửi thẳng

2. Cách hạch toán hàng không nhập kho mà bán trực tiếp cho người mua

Hóa đơn, chứng từ cần có

 • Hóa đơn mua hàng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Các chứng từ liên quan khác (phiếu thu, phiếu chi, …)

Cách hạch toán hàng hóa

– Căn cứ vào hóa đơn mua hàng, kế toán phản ánh trị giá hàng mua chuyển bán thẳng, ghi:

 • Nợ TK 632: Trị giá hàng mua giao bán trực tiếp cho khách hàng (chưa có thuế GTGT)

         Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng mua

               Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của số hàng mua giao bán trực tiếp.

– Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu của số hàng đã bán, ghi:

 • Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền phải thu của khách hàng

               Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra của hàng đã bán

               Có TK 5111: Doanh thu của số hàng đã bán.

Lưu ý: Nếu hàng hóa đã được chuyển bán trực tiếp cho khách mà khách chưa nhận được hàng thì trị giá hàng bán phản ánh vào TK 157 “ Hàng gửi bán” (không phản ánh vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”) và chưa phản ánh doanh thu và thuế phải nộp.

hàng bán trực tiếp

Ví dụ

Ngày 1/12/2019, công ty TNHH Thành Nam đặt mua một lô hàng của Công ty TNHH Phương Đông theo hoá đơn GTGT: Giá mua chưa thuế 200 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Công ty Thành Nam đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Số hàng mua đã xử lý như sau:

 • 1/2 số hàng bán trực tiếp cho Công ty A không qua nhập kho, giá bán chưa thuế 120 triệu đồng, thuế GTGT 10%, Công ty A chưa trả tiền.
 • 1/2 số hàng gửi bán thẳng cho Công ty B không qua nhập kho, với giá bán chưa thuế 130 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Công ty B chưa nhận được hàng.

Với tình huống trên kế toán công ty TNHH Thành Nam hạch toán như sau:

– 1/2 số hàng bán trực tiếp cho Công ty A:

 • Căn cứ vào biên bản bàn giao hàng và hóa đơn mua hàng, phản ánh giá vốn hàng bán cho công ty A, ghi:

Nợ TK  632: 100 triệu đồng

Nợ TK 1331: 10 triệu đồng

Có TK 112: 110 triệu đồng.

 • Căn cứ vào hóa đơn bán hàng cho công ty A, phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 131 (Công ty A): 132 triệu đồng

Có TK 5111: 120 triệu đồng

Có TK 33311: 12 triệu đồng.

– 1/2 số hàng gửi bán thẳng cho Công ty B (công ty B chưa nhận được hàng):

 • Căn cứ hóa đơn bán hàng, phản ánh trị giá hàng gửi bán thẳng cho công ty B, ghi:

Nợ TK  157: 100 triệu đồng

Nợ TK 1331: 10 triệu đồng

Có TK 112: 110 triệu đồng.

 • Trong trường hợp này kế toán chưa phản ánh doanh thu bán hàng vì khách hàng chưa nhận được hàng.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp khai thuế GTGT theo hình thức trực tiếp, thì trị giá hàng mua chuyển bán thẳng bao gồm cả thuế GTGT đầu vào. Doanh thu hàng bán nếu không tách ngay được tiền thuế thì bao gồm cả thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Trên đây là cách hạch toán hàng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán hoặc bán trực tiếp. Hy vọng thông tin hữu ích cho bạn!

Xem thêm:

Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại kế toán chi phí thế nào?

2 phương pháp hạch toán kế toán bán buôn hàng hóa qua kho

Cách hạch toán tài khoản sau thuế chưa phân phối sử dụng TK 412