Quy định Thủ tục hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật

Thủ tục hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật

1367

Hóa đơn không tiếp tục sử dụng là những hóa đơn được phép hủy. Vậy những trường hợp hóa đơn được hủy cụ thể là gì? Thủ tục hủy hóa đơn như thế nào? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

See the source image

Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo Khoản 2, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các trường hợp hủy hóa đơn bao gồm:

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra các trường hợp hóa đơn được xác định là đã hủy bao gồm:

– Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng.

– Các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

– Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

Thời hạn hủy hóa đơn

Khoản 2, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ghi như sau: “Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất”.

Như vậy, doanh nghiệp, cá nhân phải hủy hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Doanh nghiệp, cá nhân phải hủy hóa đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng.

Thủ tục hủy hóa đơn

See the source image

Thủ tục hủy hóa đơn được quy định tại Khoản 2, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó, hồ sơ, thủ tục hủy hóa đơn như sau:

Bước 1: Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy phải ghi đầy đủ những thông tin sau:

– Tên hóa đơn.

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn.

– Ký hiệu hóa đơn.

– Số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số…) hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn.

Bạn đọc có thể tải Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy TẠI ĐÂY.

Bước 3: Lập Biên bản hủy hóa đơn

Sau khi kiểm kê xong số hóa đơn cần hủy, Hội đồng hủy hóa đơn tiến hành hủy hóa đơn. Đồng thời lập Biên bản hủy hóa đơn.

Bạn đọc có thể tải Biên bản hủy hóa đơn TẠI ĐÂY.

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có các nội dung sau:

– Loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy.

– Lý do, ngày giờ hủy.

– Phương pháp hủy.

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải lập thành 2 bản. Một bản lưu giữ tại công ty. Bản còn lại gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 5 ngày kể từ ngày hủy hóa đơn.

Bạn đọc có thể tải Thông báo kết quả hủy hóa đơn TẠI ĐÂY.

Sau khi hủy hóa đơn xong, hồ sơ này được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh hủy hóa đơn.

Trên đây là toàn bộ thủ tục hủy hóa đơn mà các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nắm rõ. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

5 Group Facebook hữu ích dân kế toán nên vào ngay

Thủ tục đưa hàng hóa quá hạn sử dụng, hư hỏng vào chi phí hợp lý

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp?