Kế toán cho giám đốc old CEO cần phải nắm vững những thông tin kế toán, tài chính...

CEO cần phải nắm vững những thông tin kế toán, tài chính quan trọng nào?

2250

Xu hướng khởi nghiệp trẻ hiện nay đang trở thành một trào lưu. Tuy nhiên, tỷ lệ khởi nghiệp thất bại cũng khá cao. Một trong những nguyên nhân đến từ việc các CEO trẻ không có một nền tảng vững vàng về tài chính, kế toán. Để công ty của mình có thể phát triển thịnh vượng, các CEO cần phải nắm vững những kiến thức nhất định về các con số quan trọng liên quan đến việc kinh doanh.

CEO cần nắm vững thông tin tài chính kế toán gì?

Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ cung cấp đến bạn những thông tin kế toán, tài chính mà một CEO cần nắm vững để điều hành doanh nghiệp.

1. Kiến thức cơ bản về quản lý tài chính CEO cần phải nắm vững

Trước khi đi sâu vào các con số và các nguyên tắc kế toán quan trọng, CEO cần phải hiểu được một số thuật ngữ cơ bản về tài chính.

Nợ: Là khoản vay của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp có thể sử dụng tiền từ khoản vay này thực hiện các dự án.

Bảng cân đối kế toán: là bảng tóm tắt tình hình tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó được ví như một bản báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh: là một bản báo cáo tóm tắt tình hình doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp, trừ đi giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan để xác định lãi lỗ trong kỳ.

Vốn chủ sở hữu: tiền hoặc tài sản được chủ doanh nghiệp và/ hoặc các cổ đông đầu tư và giữ lại. 

Khoản phải thu: là số tiền doanh nghiệp cho khách hàng nợ từ việc bán hàng hóa và cung cấp các dịch vụ.

Khoản phải trả: là số tiền doanh nghiệp nợ người bán và các nhà cung cấp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (báo cáo dòng tiền): là một báo cáo tóm tắt lượng tiền ra vào doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Để lập báo cáo này, phải phân tích các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài trợ và hoạt động đầu tư để tính toán lượng tiền mặt hiện tại và dự đoán số tiền trong tương lai.

2. Một số chỉ số quan trọng về tình hình kinh doanh CEO cần nắm vững

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một loạt các chỉ số thể hiện tình hình kinh doanh chính. Đây là công cụ đo lường hiệu quả hoạt động mà CEO có thể nhìn vào hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để biết được doanh nghiệp của mình có hoạt động hiệu quả hay không. Việc sử dụng hiệu quả và phân tích các chỉ số tài chính có thể giúp người điều hành thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính.

Dưới đây là một số chỉ số tài chính thể hiện tình hình kinh doanh phổ biến nhất mà bất cứ CEO nào cũng phải biết để theo dõi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mình.

Doanh số bán hàng: Đây là chỉ số đầu tiên thể hiện một dấu hiệu rõ ràng về xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xem xét doanh số tăng, hay giảm là có lợi hay hại cho doanh nghiệp cần phải xem xét đánh giá với kết quả lãi ròng.

Dự báo dòng tiền: Là CEO, bạn phải biết cách tính toán dòng tiền dự kiến hàng tuần hoặc hàng tháng. Việc này thực hiện càng thường xuyên càng tốt. Đặc biệt là khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển đột biến.

Kỳ trả tiền bình quân: Là số ngày trung bình mà doanh nghiệp thanh toán tiền cho nhà cung cấp nguyên vật liệu cho mình.

Số ngày tồn kho bình quân: là số ngày trung bình mà hàng hóa, thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc mua về được lưu ở trong kho trước khi chúng được bán ra thị trường.

Hệ số biên lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu: hệ số này cho biết tỷ lệ giữa giá khách hàng trả cho doanh nghiệp so với giá mà doanh nghiệp phải thanh toán cho các nhà cung cấp.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: nếu chỉ số này tăng thì đó là một tín hiệu tốt cho doanh nghiệp. Nếu chỉ số này giảm thì rất có thể là một dấu hiệu cảnh báo về những tổn thất tiềm tàng trong tương lai của doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết tại:

Phát triển nhân sự cấp cao: CEO luôn phải chú ý điều này

Quản trị tài chính có phải là trách nhiệm của CEO?

Muốn làm CEO thì cần phải có những tố chất này