Nổi bật 1 Hóa đơn là gì? Tổng quan về các loại hóa đơn hiện...

Hóa đơn là gì? Tổng quan về các loại hóa đơn hiện nay

2056

Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận. Hiện nay có các loại hóa đơn nào? Hóa đơn bao gồm những nội dung gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Ketoan.vn.

Hóa đơn là gì?

Theo khoản 1, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật”.

Các loại hóa đơn hiện nay

Các loại hóa đơn hiện nay được quy định cụ thể tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Trích khoản 2, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hiện nay có những loại hóa đơn sau:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng

See the source image
Mẫu hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

b) Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

See the source image
Hóa đơn bán hàng

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

See the source image

c) Hóa đơn khác

Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu, chứng từ khác

Bao gồm phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

Hình thức hóa đơn

Hiện nay hóa đơn được biểu hiện dưới 3 hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in. Khoản 3, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

Hiện nay, hóa đơn điện tử đang được khuyến khích sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp.

Nội dung của hóa đơn

Hóa đơn được lập bao gồm những nội dung sau:

– Tên loại hóa đơn.

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

– Tên liên hóa đơn:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

– Số thứ tự hóa đơn.

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

– Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

– Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

– Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

– Ngoài ra còn có các nội dung không bắt buộc khác như logo, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo, điện thoại, fax, email, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, hình thức thanh toán.

Trên đây là tổng quan về các loại hóa đơn đang được sử dụng. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn nhận biết được doanh nghiệp mình phải sử dụng loại hóa đơn nào để tránh xảy ra vi phạm. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm

5 lý do doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử

Top 5 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay

Top 5 đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín nhất