Quy định Vi phạm hành chính về thuế bị xử phạt như thế nào?

Vi phạm hành chính về thuế bị xử phạt như thế nào?

248

Trong quá trình làm kế toán thường khó có thể tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn, nghiêm trọng thì có thể dẫn đến sai phạm, nhất là những vấn đề liên quan đến thuế. Với mỗi hành vi vi phạm hành chính về thuế khác nhau đều có một mức phạt tương ứng với hành vi vi phạm đó. Vì vậy, kế toán cũng như doanh nghiệp cần phải nắm rõ mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không chỉ để biết mà còn để tránh mắc phải những vi phạm đó trong tương lai.

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC, khi vi phạm Luật Thuế, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo các hình thức sau đây:

I. Phạt cảnh cáo

Phạt cảnh cáo thường áp dụng cho những hành vi vi phạm hành chính về thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo. Các tình tiết giảm nhẹ được áp dụng như sau:

 1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại
 2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính
 3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra, vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
 4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần
 5. Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình
 6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra
 7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu

Vi phạm hành chính về thuế

II. Phạt tiền

1. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

a) Quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền 700.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 400.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 1.000.000 đồng

b) Quá thời hạn quy định trên 30 ngày; không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền 1.400.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 2.000.000 đồng

2. Đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

a) Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế: Phạt tiền 700.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 400.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 1.000.000 đồng

b) Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế: Phạt tiền 1.050.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 600.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 1.500.000 đồng

c) Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế: Phạt tiền 1.400.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 800.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 2.000.000 đồng

d) Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn, không làm tăng số thuế miễn, giảm và không thuộc trường hợp bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế thì bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế; Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm: Phạt tiền 2.100.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.200.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 3.000.000 đồng

Vi phạm hành chính về thuế

3. Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

a) Quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền 700.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 400.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 1.000.000 đồng

b) Quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền 1.400.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 800.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 2.000.000 đồng

c) Quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền 2.100.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.200.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 3.000.000 đồng

d) Quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền 2.800.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.600.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 4.000.000 đồng

e) Quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày; Quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế); Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm: Phạt tiền 3.500.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 2.000.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 5.000.000 đồng

Vi phạm hành chính về thuế

4. Đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế (nhưng không thuộc trường hợp khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận về thuế)

a) Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc trở lên; Cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc trở lên; Cung cấp sai lệch về thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế sau ngày hết hạn do cơ quan thuế thông báo: Phạt tiền 700.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 400.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa không quá 1.000.000 đồng

b) Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong thời hạn kê khai thuế: Phạt tiền 1.400.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 800.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa 2.000.000 đồng

Trên đây là những thông tin cần thiết về mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà kế toán cần nắm rõ khi thực hiện những nghiệp vụ kế toán thuế hàng ngày trong doanh nghiệp.

Xem thêm:

>> Những loại hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị khi thuế thanh tra

>> Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế?