Kinh nghiệm Những biện pháp nhằm tối ưu hóa số thuế phải nộp

Những biện pháp nhằm tối ưu hóa số thuế phải nộp

1638
tối ưu hóa số thuế

Doanh nghiệp là nguồn đóng góp cho nhà nước dưới hình thức nộp thuế. Vấn đề là làm thế nào để doanh nghiệp nắm và thực thi tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước là vấn đề được Nhà nước và cơ quan thuế quan tâm. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa số thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ đúng theo các quy định của cơ quan thuế? Ketoan.vn sẽ giúp bạn những cách để tối ưu hóa chi phí thuế phải nộp.

tối ưu hóa số thuế

Các khái niệm: trốn thuế, tránh thuế và lập kế hoạch thuế

Để có thể tối ưu số thuế phải nộp, bạn cần phải nắm rõ các thuật ngữ: trốn thuế, tránh thuế và lập kế hoạch thuế. Thực tế, ranh giới giữa ba thuật ngữ này cũng không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như vận dụng không tốt, chúng ta có thể vi phạm pháp luật mà không biết

Trốn thuế

Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế thực tế phải nộp cho cơ quan thuế. Hai động thái chính của việc trốn thuế đó là

 • Giấu thông tin mà đáng lẽ phải cung cấp cho cơ quan thuế để ghi nhận thuế. VD: Bán hàng nhưng không xuất hóa đơn để giảm doanh thu.
 • Tạo ra thông tin không có thật. VD: Mua hóa đơn để tăng chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, tạo hồ sơ giả để được hoàn thuế GTGT.

Hiển nhiên, chúng ta đều biết, việc trốn thuế là phi pháp và nếu vi phạm, người có liên quan sẽ bị kết án

Tránh thuế

Tránh thuế, ở một khía cạnh nào đó, đó là sử dụng các phương pháp trong khuôn khổ của pháp luật, không vi phạm pháp luật để giảm thiểu số thuế phải nộp.

Có thể lấy ví dụ về việc vận dụng các chính sách ưu đãi thuế hoặc áp dụng những khía cạnh mà pháp luật chưa có quy định để thực hiện các giao dịch với mục đích tối ưu số thuế phải nộp.

Ranh giới giữa việc trốn thuế và tránh thuế rất mong manh. Chính vì thế, chúng ta phải rất thận trọng vì chỉ sa sẩy một bước cũng có thể khiến việc làm từ hợp pháp trở thành bất hợp pháp

Lập kế hoạch thuế

Khái niệm này thể hiện một tư duy mang tầm chiến lược. Đó là việc tối ưu số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật. Ở đây chúng ta cần phân biệt việc tối ưu số thuế phải nộp chứ không phải là giảm thiểu.

 • Giảm thiểu là việc giảm số thuế phải nộp nhưng có thể dẫn theo việc làm tăng một số khoản chi phí khác hoặc giảm thu nhập.
 • Tối ưu hóa tức là giảm mức thuế là tương đối so với việc giảm thu nhập hoặc tăng một số chi phí khác.

Nói cách khác, chúng ta có thể chấp nhận tăng mức thuế phải nộp nếu thuế thấp hơn mức độ tăng của thu nhập.

Để làm được điều này đòi hỏi người lập kế hoạch phải có được tầm nhìn bao quát, tư duy kinh doanh nhạy bén và phải nắm được mối tương tác giữa kinh doanh và các loại thuế có thể tác động đến thu nhập của doanh nghiệp.

Để có được một chiến lược thuế tốt, người lập kế hoạch cần phải lưu ý vận dụng những điều sau

 • Giá trị thời gian của tiền: thời điểm đóng thuế là sớm hay muộn
 • Chênh lệch giá trị tính thuế: thu nhập chịu thuế nhiều hay ít
 • Chênh lệch thuế suất: do thuế suất các loại hình kinh doanh khác nhau là khác nhau, ở các nước khác nhau là khác nhau.

Các phương thức được vận dụng trong lập kế hoạch thuế để tối ưu hóa số thuế

lập kế hoạch thuế

Trong lập kế hoạch thuế, người ta thường vận dụng 4 phương pháp sau

 • Tạo mới
 • Chuyển đổi
 • Thời gian
 • Chia tách

Phương thức 1: Tạo mới

Tạo mới là việc tận dụng các ưu đãi, lợi ích về thuế về việc tạo ra các chi nhánh, công ty con.

VD: Thành lập mới tại những khu vực được hưởng mức ưu đãi thuế suất của nhà nước.

Phương thức 2: Chuyển đổi

Chuyển đổi là việc thay đổi cơ chế hoạt động, thay đổi bản chất giao dịch để tài sản và thu nhập được tạo ra chịu mức thuế suất thấp hơn.

Phương thức 3: Thời gian

Thời gian là việc xem xét dịch chuyển giá trị chịu thuế sang kỳ tính thuế có lợi hơn cho doanh nghiệp.

Phương thức 4: Chia tách

Chia tách là việc phân chia thu nhập chịu thuế cho nhiều đối tượng chịu thuế để làm giảm tổng số thuế phải nộp của tất cả đối tượng chịu thuế.

Hi vọng rằng, với những kiến thức mà Ketoan.vn cung cấp, bạn đã nắm được những nguyên tắc để tối ưu số thuế phải nộp của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Xem thêm các bài viết tại

>>Quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì

>>Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT