Nghiệp Vụ old Cách đơn giản để Phân biệt thuế suất 0% và không chịu...

Cách đơn giản để Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

5926
Loại thuế phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp

Hàng hóa, dịch vụ thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT có điểm chung là không phải mất tiền thuế, tuy nhiên, hai trường hợp này thực tế lại có những điểm khác biệt. Kế toán cần nắm được những điểm khác biệt này để có thể phân biệt, phục vụ cho công tác kế toán thuế GTGT tại doanh nghiệp.

thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

Hàng hóa không chịu thuế

Đối tượng áp dụng

Theo Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, những đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

  • Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác.
  • Các loại vật tư, hàng hóa được sử dụng cho các lĩnh vực: khuyến khích nông nghiệp, hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước, dịch vụ liên quan thiết thực không mang tính kinh doanh

=> Đây là các đối tượng không phải chịu thuế.

Kê khai thuế GTGT

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không phải thực hiện kê khai thuế GTGT.

Khấu trừ và hoàn thuế

Đối với doanh nghiệp cơ sở kinh doanh hàng hóa không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

Ý nghĩa

Ý nghĩa của việc quy định các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là để khuyến khích doanh nghiệp phát triển các lĩnh vực thiết yếu cho người dân trong nước.

Hàng hóa có thuế suất 0%

Đối tượng áp dụng

Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế suất  0% áp dụng đối với

  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
  • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan
  • Vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu

Trừ các trường hợp sau:

  • Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài.
  • Xăng, dầu bán cho xe ô tô của, doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa
  • Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

=> Các đối tượng trên vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Kê khai thuế GTGT

Do hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% vẫn thuộc đối tượng chịu thuế nên doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai thuế GTGT.

Khấu trừ và hoàn thuế

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% vẫn được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ý nghĩa

Ý nghĩa của việc áp thuế suất 0% là để khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài.

Chính sách với hàng hóa chịu thuế 0% và không chịu thuế

phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ có thuế suất 0% hay hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT đều là chính sách khuyến khích của Nhà nước. Do vậy, người tiêu dùng không phải trả bất cứ một khoản thuế GTGT nào.

  • Theo điều 2, Thông tư 25/2018/TT-BTC, hàng hóa chịu thuế 0% nhằm khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ra nước ngoài. Điều này giúp doanh nghiệp có được giá bán cạnh tranh hơn, được khấu trừ và hoàn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định của thông tư.
  • Hàng hóa không chịu thuế là chính sách của nhà nước để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề mới có tính an sinh xã hội cao với mục đích khuyến khích và đẩy mạnh tiêu dùng trong nước.đầu tư vào những ngành nghề mới, có tính an sinh xã hội cao (hỗ trợ, khuyến khích tiêu dùng trong nước.

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 0% chỉ áp dụng với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vì thuế GTGT là loại thuế tính theo lãnh thổ.

Như vậy, điểm giống nhau giữa hàng hóa, dịch vụ thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT đều là doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT cho nhà nước, nhưng mỗi trường hợp lại có đối tượng áp dụng riêng, có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thuế khác nhau.

Hi vọng, với những kiến thức mà Ketoan.vn cung cấp, bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích để phục vụ cho công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp.

Phân hệ Thuế trên phần mềm kế toán MISA hỗ trợ tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, hạch toán các nghiệp vụ về thuế…đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đối với các công tác liên quan đến thuế.

Anh chị tìm hiểu thêm về nghiệp vụ thuế GTGT trên phần mềm kế toán MISA tại đây

Theo dõi thêm các bài viết

Hạch toán thuế GTGT cho doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ

Miễn thuế xuất nhập khẩu theo Nghị định số 134 dành cho đối tượng nào?