Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp khác...

Kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp khác nhau thế nào?

8362
khác biệt kế toán DN và HCSN

Doanh nghiệp hay cơ quan hành chính sự nghiệp đều cần đến kế toán. Về bản chất, kế toán cho cơ quan nào cũng đều đóng vai trò là người kiểm soát tài chính, cân đối hồ sơ chứng từ, tổng hợp số liệu tài chính và lập báo cáo tài chính đúng quy định. Tuy nhiên, khi ở vị trí nhất định nào, công việc cụ thể và trách nhiệm của kế toán viên cũng có sự khác biệt. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp.

1. Sự giống nhau

– Về cơ bản, nguyên lý kế toán doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp giống nhau ở điểm đều phản ánh nguồn vốn và tài sản.

– Kế toán đều phải hạch toán từ hóa đơn chứng từ chi tiết và phải cân đối mới lên được báo cáo tài chính hợp lý.

sự giống nhau giữa kế toán DN và HCSN

2. Sự khác nhau

2.1. Đơn vị kế toán doanh nghiệp

– Hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp phức tạp hơn. Sử dụng tài khoản theo 2 Quyết định: Quyết định 48 và Quyết định 15. Số lượng các tài khoản dài đặc biệt là hệ thống tài khoản theo Quyết định 15. Ngoài ra, hệ thống tài khoản còn sử dụng theo thông tư 133 và thông tư 200.

– Quản lý thu chi bằng nguồn vốn của cổ đông. Doanh nghiệp được chủ động về nguồn vốn, không liên quan đến ngân sách nhà nước. Tạo tính độc lập, chủ động trong kinh doanh.

– Đơn vị kế toán doanh nghiệp có phương pháp hạch toán kế toán phức tạp hơn vì có phạm vị hoạt động rộng hơn. Chứng từ kế toán được sắp xếp, lưu trữ cẩn thận, an toàn để phục vụ cho các cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán thuế hàng kì.

– Cơ quan quản lý doanh nghiệp là cơ quan thuế: chi cục thuế hoặc cơ quan quản lý thuế.

– Hạn nộp báo cáo tài chính bên doanh nghiệp là 30/03/ năm N+1

– Doanh nghiệp chủ yếu giao dịch với các đơn vị ngân hàng.

– Cuối năm bên doanh nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận ( lãi, lỗ).

kế toán doanh nghiệp

– Doanh nghiệp thường phải thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận ( lãi, lỗ) vào cuối năm.

– Báo cáo tài chính bên doanh nghiệp thường bị kế toán nộp lại, điều chỉnh.

– Các phần mềm kế toán sử dụng cho doanh nghiệp như: Misa Mimoza, Das, Imac, DSoft, Dtsoft.NET…

2.2. Đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

– Hệ thống tài khoản trong đơn vị kế toán đơn giản, ít phức tạp hơn, sử dụng theo thông tư 107 mới nhất.

– Tuy nhiên, một số tài khoản có kết cấu giống với doanh nghiệp như TK 111 – Tiền Mặt, TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, TK 113 – Tiền đang chuyển, TK 152 – Nguyên vật liệu, TK 153 – CCDC, TK 211 – Tài sản cố định hữu hình, TK 213 – Tài sản cố định vô hình, TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

– Ngân sách của đơn vị hành chính sự nghiệp được lấy từ nguồn ngân sách của nhà nước; quản lý thu chi và hợp lý chứng từ thu chi từ nguồn ngân sách nhà nước.

– Kế toán hành chính sự nghiệp hạch toán đơn giản hơn, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ít hơn. Song chứng từ căn cứ để hạch toán thì phức tạp hơn và đòi hỏi sự chính xác, có tính thẩm mỹ cao. Việc sắp xếp hồ sơ chứng từ khép kín, cẩn thận, lưu trữ để các cơ quan ban ngành cấp trên kiểm tra.

kế toán hành chính sự nghiệp

– Cơ quản lý hành chính sự nghiệp là cấp trên của đơn vị đó hoặc nhà nước quản lý.

– Hạn nộp báo cáo tài chính bên hành chính sự nghiệp là 30/12 của năm tài chính.

– Cuối năm bên hành chính sự nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển nguồn, kết chuyển các khoản chi phí.

– Báo cáo tài chính bên hành chính sự nghiệp ít khi phải nộp lại điều chỉnh.

– Phần mềm kế toán dành cho hành chính sự nghiệp là: Misa SME, fast….

Trên đây mới chỉ là những khác biệt cơ bản mà chúng tôi tìm hiểu được muốn cung cấp cho các bạn.

Trong quá trình làm việc cụ thể, dù bạn ở vị trí kế toán doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp cũng cần đầu tư thời gian học hỏi thêm kinh nghiệm, trau dồi kiến thức từ những người đi trước. Chúc bạn tìm thấy những điều mới mẻ và thành công trong công việc.

Xem thêm:

So sánh kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kế toán công nợ trong doanh nghiệp có vai trò gì?

Kế toán công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp như thế nào?