Kế hoạch và Báo cáo Báo cáo tài chính Các trường hợp vi phạm báo cáo tài chính sẽ bị xử...

Các trường hợp vi phạm báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt như thế nào?

238
báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, phản ánh rõ nhất về tình hình tài chính, đồng thời đưa ra những phân tích và định hướng cho doanh nghiệp. Khi làm báo cáo tài chính, bạn cần thận trọng và tỉ mỉ để tránh những vi phạm báo cáo tài chính liên quan đến pháp luật, sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế, nhiều kế toán viên vẫn để mắc phải sai lầm và bị xử phạt nghiêm trọng.

Bạn cần biết những trường hợp vi phạm báo cáo tài chính này để tránh những rủi ro với pháp luật.

Báo cáo tài chính có ý nghĩa như thế nào?

– Báo cáo tài chính trình bày một cách tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp, các khoản nợ, khoản vốn đầu tư cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một quý hoặc một năm.

Báo cáo tài chính sẽ đưa ra những đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua giúp cho quá trình kiểm tra, giám sát nguồn vốn của doanh nghiệp.

báo cáo tài chính

– Căn cứ những nghiên cứu, phân tích của báo cáo tài chính, người quản lý có cơ sở để xây dựng các biện pháp nhằm tăng cường vốn, điều chỉnh hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các mức xử phạt với các trường hợp vi phạm báo cáo tài chính

Điều 11, Khoản 2, Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu:

+ Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

+ Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu:

+ Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

+ Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán.

(Trừ trường hợp được bộ tài chính chấp thuận)

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu:

+ Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

+ Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

+ Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

báo cáo tài chính

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu:

+ Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 12, Khoản 2, Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu:

+ Nộp báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

+ Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu:

+ Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

+ Nộp báo cáo tài chính không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định;

+ Nộp báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

+ Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán;

+ Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

báo cáo tài chính

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

+ Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu:

+ Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Cách khắc phục hậu quả:

– Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán 

– Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo hoặc khai man.

– Buộc nộp và công khai báo cáo tài chính.

Nói tóm lại, báo cáo tài chính là bản báo cáo có ý nghĩa quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, vì vậy càng tránh những rủi ro pháp luật càng có lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Là một kế toán viên chuyên nghiệp, bạn cần tránh những vi phạm báo cáo tài chính không đáng có này, tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán.

Nguồn tham khảo: Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Tham khảo:

6 bước phân tích báo cáo tài chính đúng chuẩn

Những sai sót thường gặp khi doanh nghiệp thực hiện báo cáo tài chính

16 công việc cần làm trước khi lập báo cáo tài chính