Nổi bật 1 Tải về Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Tải về Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

620

Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Mời các bạn tìm hiểu và tải về nghị định này trong bài viết dưới đây.

2021 economic and investment growth concept , businessman writing increase trend arrow with bar graph chart. Premium Photo

1. Quy mô tổng mức đầu tư

Quy mô tổng mức đầu tư đối với các dự án PPP trong các lĩnh vực được quy định cụ thể như sau:

 • Từ 1.500 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực giao thông vận tải (gồm đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa; hàng hải; hàng không).
 • Từ 1.500 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực lưới điện, nhà máy điện; riêng dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.
 • Từ 200 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực thủy lợi; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải.
 • Từ 100 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực y tế (gồm có cơ sở khám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm).
 • Từ 100 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực giáo dục – đào tạo (gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp).
 • Từ 200 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (gồm có như hạ tầng thông tin số, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và nhà nước; …).

2. Lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP

2.1. Giao thông vận tải

 • Lĩnh vực: đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa; hàng hải; hàng không;
 • Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

2.2. Lưới điện, nhà máy điện

 • Lĩnh vực: năng lượng tái tạo; nhiệt điện than; nhiệt điện khí (bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng – LNG); điện hạt nhân; lưới điện; trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;
 • Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên; riêng dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

2.3. Lĩnh vực thủy lợi; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải

Quy mô dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

2.4. Y tế

Lĩnh vực: cơ sở khám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm;

Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.

2.5. Giáo dục – đào tạo

 • Lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp;
 • Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.

2.6. Hạ tầng công nghệ thông tin

 • Lĩnh vực: hạ tầng thông tin số, kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) cho đô thị thông minh;
 • Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

Các bạn có thể tải về Nghị định 35/2021/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Mời bạn đọc tải về Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tải về Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN của năm 2020