Quy định Bảo Hiểm Tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm mới nhất, bạn đã...

Tỷ lệ trích bảo hiểm theo lương năm mới nhất, bạn đã cập nhật chưa?

729
bảo hiểm trích theo lương

Là kế toán của doanh nghiệp, bạn chắc chắn phải nắm rõ tỷ lệ bảo hiểm trích theo lương, gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn. Cùng Ketoan.vn cập nhật tỷ lệ bảo hiểm trích theo lương mới nhất nhé.

trích bảo hiểm theo lương

1. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày 1/6/2017, tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm như sau:

tỷ lệ trích theo lương

Đối với khoản BHXH: 17,5% được trích vào chi phí doanh nghiệp (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và 8% trích vào lương Người lao động.

Như vậy:

 • Tổng cộng hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho Cơ quan Bảo hiểm là 32% (Trong đó phần trích từ tiền lương của người lao động là 10,5%)
 • Phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% Kinh phí công đoàn trên quỹ tiền lương hàng tháng người lao động.

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT:

 • Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Ngoài ra, kế toán cũng cần chú ý những lưu ý sau:

 • “Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm nộp đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.
 • Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.
 • Riêng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%.
 • Công việc hoặc chức danh lao động trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

a. Cách xác định mức lương tối thiểu vùng:

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng như sau:

Vùng 1: 3.980.000 đồng/tháng

Vùng 2: 3.530.000 đồng/tháng

Vùng 3: 3.090.000 đồng/tháng

Vùng 4: 2.760.000 đồng/tháng

Ví dụ: Công ty TNHH X có trụ sở tại Vùng 1 (Hà Nội). Cách xác định mức lương tối thiểu để tham gia BHXH như sau:

 • Đối với những người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất thì mức lương tối thiểu tham gia BHXH là: 3.980.000 đồng
 • Những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì mức lương tối thiểu tham gia Bảo hiểm xã hội là: 3.980.000 + (3.980.000 x 7%) = 4.258.600 (đồng)

b. Mức lương cơ sở

Theo 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng.

Lưu ý:

– Trong trường hợp người lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

3. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về thời gian nộp bảo hiểm như sau:

1. Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định. Khoản trích sẽ được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng theo 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Nếu đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì có thể lựa chọn đóng bảo hiểm theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.

Muộn nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn

 • Doanh nghiệp đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn tỉnh nào thì đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó.

Xem thêm các bài viết

>>Nắm vững khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương

>> Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp có hiệu lực từ 1/7/2019