Quy định Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp có hiệu lực...

Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp có hiệu lực từ 1/7/2019

851

Để tính mức lương và phụ cấp cho nhân viên một cách chính xác nhất thì từ ngày 1/7/2019, kế toán cần lưu ý những thay đổi mới trong chính sách quy định về tiền lương như sau

I. Quy định mức lương cơ sở mới

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở mới sẽ là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn 100.000 đồng so với mức lương được áp dụng trước đây.

Mức lương cơ sở là gì?

Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 của Quốc hội thì mức lương cơ sở được dùng để:

 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với một số đối tượng nhất định
 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật
 • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như BHYT, BHXH,…

Như vậy, hiểu theo một cách khác thì lương cơ sở là mức lương thấp nhất mà người lao động nhận được chưa bao gồm khen thưởng, phụ cấp,… Từ mức lương cơ sở, các doanh nghiệp có thể tính lương cho nhân viên theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời, nhân viên cũng có thể tự xác định được mức lương cơ bản nhất mà mình có quyền được hưởng khi làm việc cho bất kỳ cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp nào.

Lương cơ sở 2019

Đối tượng áp dụng

 • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện, cấp xã
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương gồm những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động
 • Sĩ quan, quân nhân và công an nhân dân
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố

II. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,19% kể từ ngày 1/7/2019.

Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp

Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng cho:

 • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn; quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp lao động hàng tháng
 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
 • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

III. Hướng dẫn cách tính lương cơ sở, phụ cấp theo Thông tư 04/2019/TT-BNV

Bắt đầu có hiệu lực từ 15/7/2019, Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn kế toán thực hiện việc tính lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ như sau

1. Công thức tính mức lương

Mức lương thực tế = Mức lương cơ cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Để tính được số tiền lương mỗi nhân viên có thể nhận được thì bên cạnh mức lương cơ sở, doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến hệ số lương. Tùy thuộc theo vị trí việc làm, thời gian, chức vụ của mỗi người trong một đơn vị tổ chức mà hệ số lương sẽ có các mức chênh lệch khác nhau. Vì vậy, kế toán cần lưu ý hệ số này để tránh sai sót trong việc tính lương cho từng đối tượng nhân viên.

Tính lương cơ sở, phụ cấp 2019

2. Công thức tính mức phụ cấp

Dựa theo Thông tư 04/2019/TT-BNV, phụ cấp được chia thành 2 loại:

2.1. Mức phụ cấp được tính theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp = Mức lương cơ cơ sở x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Giống như hệ số lương, để tính mức phụ cấp ta có hệ số phụ cấp tương ứng với từng đối tượng hưởng phụ cấp khác nhau.

2.2. Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp = (Mức lương được nhận thực tế + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Ngoài ra, đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Như vậy, dựa vào các chính sách được ban hành trên đây, các doanh nghiệp cần nắm rõ mức lương cơ sở mới nhất năm 2019 theo quy định của Chính phủ để tính tiền lương và phụ cấp cho nhân viên một cách hợp lý, chính xác, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

>> Cách tính lương làm thêm giờ mới nhất năm 2019

>> Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019