Nghiệp Vụ old Kế Toán với Sinh Viên Bài tập kế toán: Hạch toán tiền lương theo Thông tư 200...

Bài tập kế toán: Hạch toán tiền lương theo Thông tư 200 (có lời giải)

5376

Kế toán tiền lương là một phần hành kế toán quan trọng. Để giúp sinh viên biết được cách hạch toán, Ketoan.vn xin chia sẻ bài tập về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở mức độ cơ bản tại bài viết dưới đây.

Bài tập kế toán: hạch toán tiền lương có lời giải theo Thông tư 200

Đề bài

Tháng 01/2021, Công ty TNHH A có tài liệu về tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương như sau:

 1. Tiền lương phải trả cho công nhân viên:
 • Công nhân sản xuất trực tiếp: 100.000.000
 • Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 70.000.000
 • Nhân viên quản lý phân xưởng: 50.000.000
 • Nhân viên bán hàng: 60.000.000

2. Tính các khoản trích theo lương.

3. Nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ bằng tiền gửi ngân hàng.

4. Chuyển khoản trả lương cho công nhân viên.

5. Nhân viên X (bộ phận quản lý doanh nghiệp) ứng trước lương bằng tiền mặt: 10.000.000

Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên. Biết tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng theo quy định hiện hành.

Hướng dẫn giải

Nghiệp vụ 1: Tính lương

Tiền lương phải trả cho công nhân viên:

 • Công nhân sản xuất trực tiếp: 100.000.000
 • Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 70.000.000
 • Nhân viên quản lý phân xưởng: 50.000.000
 • Nhân viên bán hàng: 60.000.000

Theo Thông tư 200, nghiệp vụ này hạch toán như sau:

Nợ TK 622: 100.000.000

Nợ TK 642: 70.000.000

Nợ TK 627: 50.000.000

Nợ TK 641: 60.000.000

     Có TK 334: 280.000.000

Nghiệp vụ 2: Tính các khoản trích theo lương

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ như sau:

Khoản trích theo lương Tính vào chi phí doanh nghiệp Trừ vào lương nhân viên Tổng cộng
Bảo hiểm xã hội 17,5% 8% 25,5%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5%
Kinh phí công đoàn 2% 0% 2%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2%
Tổng cộng 23,5% 10.5% 34%

Theo đó, nghiệp vụ này hạch toán như sau:

 • Trích vào chi phí của doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 100.000.000 x 23.5% = 23.500.000

Nợ TK 642: 70.000.000 x 23.5% = 16.450.000

Nợ TK 627: 50.000.000 x 23.5% = 11.750.000

Nợ TK 641: 60.000.000 x 23.5% = 14.100.000

     Có TK 3383: 280.000.000 x 17.5% = 49.000.000

     Có TK 3384: 280.000.000 x 3% = 8.400.000

     Có TK 3386: 280.000.000 x 1% = 2.800.000

     Có TK 3382: 280.000.000 x 2% =5.600.000

 • Trừ vào lương nhân viên:

Nợ TK 334: 280.000.000 x 10.5% = 29.400.000

     Có TK 3383: 280.000.000 x 8% = 22.400.000

     Có TK 3384: 280.000.000 x 1.5% = 4.200.000

     Có TK 3386: 280.000.000 x 1% = 2.800.000

Nghiệp vụ 3: Nộp các khoản trích theo lương

Bài tập kế toán: hạch toán tiền lương có lời giải theo Thông tư 200

Nợ TK 3383: 280.000.000 x 25.5% = 71.400.000

Nợ TK 3384: 280.000.000 x 4.5% = 12.600.000

Nợ TK 3386: 280.000.000 x 2% = 5.600.000

Nợ TK 3382: 280.000.000 x 2% = 5.600.000

      Có TK 112: 95.200.000

Nghiệp vụ 4: Chuyển khoản trả lương

Tiền lương nhân viên thực nhận là số lương ban đầu trừ đi các khoản BHXH, BHYT, BHTN. Nghiệp vụ này hạch toán như sau:

Nợ TK 334: 280.000.000 – 29.400.000 = 250.600.000

      Có TK 112: 250.600.000

Nghiệp vụ 5: Ứng trước lương cho nhân viên

Nghiệp vụ này hạch toán như sau:

Nợ TK 334: 10.000.000

      Có TK 111: 10.000.000

Trên đây là một bài tập về hạch toán tiền lương cơ bản mà bất cứ sinh viên kế toán nào cũng phải nắm rõ. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Các dạng bài tập nguyên lý kế toán có kèm theo đáp án

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 1)

3 Dạng bài tập nguyên lý kế toán có kèm lời giải chi tiết

Bài tập nguyên lý kế toán có kèm lời giải chi tiết (phần 2)

Bài tập nguyên lý kế toán có kèm lời giải chi tiết (phần 2)