Kinh nghiệm Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ theo Thông tư 200...

Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và Thông tư 133

2536

Công cụ dụng cụ sẽ được mua về và phân bổ dần theo thời gian sử dụng thực tế tại doanh nghiệp. Thông tư 200 và Thông tư 133 đã hướng dẫn cách phân bổ công cụ dụng cụ. Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn cách phân bổ công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp theo Thông tư 200 và Thông tư 133 một cách chính xác nhất.

phân bổ công cụ dụng cụ

1. Điều điện để một tài sản là công cụ dụng cụ

Theo Thông tư 200 và Thông tư 133, các tài sản được coi là công cụ dụng cụ là các tài sản được mua về sử dụng với mục đích sản xuất kinh doanh, có giá trị dưới 30.000.000 đồng và thời gian sử dụng không quá 01 năm.

Các công cụ dụng cụ có thể là:

 • Các đà giáo, khuôn mẫu, công cụ dụng cụ chuyên dùng cho sản xuất, xây lắp
 • Các loại bao bì, bán kèm các hàng hóa được tính tiền riêng
 • Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành sứ như cốc, chén, ly dùng trong pha chế…
 • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng như máy in
 • Quần áo, giày dép, đồ bảo hộ chuyên dùng để làm việc

2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

Theo quy định hiện hành, CCDC sẽ được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh với thời gian tối đa không quá 03 năm.

Trong trường hợp quá 03 năm, phần chi phí được phân bổ sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

Hiện nay, có các phương pháp phân bổ công cụ, dụng cụ chủ yếu sau

 • Phân bổ một lần: Với những CCDC có giá trị nhỏ, doanh nghiệp có thể hạch toán luôn vào chi phí trong tháng đó mà không cần phải làm bút toán xuất kho
 • Phân bổ 2 kỳ: Đối với phương pháp này, doanh nghiệp tiến hành phân bổ 50% khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên và 50% còn lại là khi báo hỏng
 • Phân bổ nhiều kỳ: thường sử dụng cho các CCDC có giá trị lớn và được dùng trong nhiều kỳ sản xuất kinh doanh. Kế toán sẽ tiến hành lập bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng. Hàng tháng sẽ đều phân bổ vào chi phí. Đây là phương pháp phổ biến và được sử dụng nhiều nhất

Một điểm cần lưu ý khi phân bổ CCDC đó là ngày đưa vào sử dụng. Ngày đưa vào sử dụng cũng chính là ngày bắt đầu tính phân bổ CCDC.

4. Cách hạch toán và tính phân bổ công cụ dụng cụ

phân bổ công cụ dụng cụ 2

4.1. Cách hạch toán CCDC

a. Khi mua CCDC về nhưng chưa sử dụng ngay, bút toán ghi nhận là:

Nợ TK 153 –  Công cụ dụng cụ

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,112,131

b. Khi xuất kho sử dụng CCDC:

 • Nếu CCDC mua về sử dụng ngay:

Bước 1: Nhập kho (tương tự bút toán mua về)

Bước 2: Xuất kho CCDC sử dụng cho mục đích của DN

Căn cứ vào thời gian phân bổ cho CCDC, ta hạch toán vào Chi phí trả trước cho phù hợp theo quy định.

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ dụng cụ

4.2. Cách tính phân bổ CCDC

 • Nếu doanh nghiệp mua và sử dụng CCDC là ngày đầu tiên của tháng, việc phân bổ công cụ dụng cụ được tính như sau:

Phần phân bổ CCDC của tháng đầu = Tổng giá trị của CCDC / Tổng số tháng phân bổ

 • Nếu doanh nghiệp mua và sử dụng CCDC từ ngày thứ hai trở đi, cách tính phân bổ như sau:

Số ngày sử dụng ở tháng đầu = Tổng số ngày trong tháng – Ngày bắt đầu sử dụng +1

Khi đó, phần chi phí phân bổ CCDC trong tháng phát sinh là:

Phần phân bổ CCDC của tháng đầu = (Mức phân bổ CCDC theo tháng / Tổng số ngày trong tháng bắt đầu phân bổ)x Số ngày sử dụng trong tháng đầu

Đến cuối kỳ, kế toán tiến hành hạch toán phần CCDC được phân bổ vào chi phí tương ứng trong tháng đó.

Bút toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất

Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng

Nợ TK 6422 – Bộ phận Quản lý

Có TK 242 – Chi phí trả trước

 • Thanh lý CCDC:
– Đối với CCDC khi thanh lý thì xuất hóa đơn tương tự như thanh lý TSCĐ. Bút toán như sau:

Nợ TK 111,112,131 – Số tiền thu được hoặc phải thu

Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra

Có TK 711 – Thu nhập khác

– Với giá trị còn lại của CCDC thì cho vào chi phí luôn trong kỳ thanh lý đó:

Nợ TK 154,627,641,642 – Chi phí tương ứng (Giá trị còn lại chưa phân bổ của CCDC)

Có TK 242 – Chi phí trả trước (Giá trị còn lại chưa phân bổ của CCDC)

Xem thêm bài viết

>> Kế toán công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp như thế nào?

>> Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mới nhất