Mẫu chứng từ hàng tồn kho Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mới...

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mới nhất

1488
phan-bo-nguyen-vat-lieu-cong-cu-dung-cu

Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp thường rất đa dạng. Để doanh nghiệp có thể quản lý tốt, đặc biệt nhân viên kế toán có thể kiểm soát việc phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, việc lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là vô cùng cần thiết. Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 đã quy định về quy chuẩn của một bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đúng theo quy định của Nhà nước.

1. Mục đích của Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

– Phản án tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán.

– Phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan).

– Phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.

phan-bo-nguyen-vat-lieu-cong-cu-dung-cu

2. Hướng dẫn cách lập Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

– Các cột dọc: phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế.

– Các hàng ngang: phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

– Tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho dựa trên các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu.

– Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào Có các tài khoản 152, 153, TK 242 của các Bảng kê và sổ kế toán liên quan tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái TK 152, 153…).

– Số liệu của Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được dùng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

3. Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dựa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

mau-bang-phan-bo-nguyen-vat-lieu-thong-tu-133

 

Bài viết hy vọng đã cung cấp những thông tin cần thiết nhất giúp các bạn kế toán doanh nghiệp có thể lập Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo đúng quy định của Nhà nước.