Biểu mẫu khác Tải về mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng hết khi...

Tải về mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh

1556

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh để gửi lên cơ quan thuế nhé.

Button bookkeeper calculating white calculator Free Photo

1. Trường hợp thay đổi tên; địa chỉ dẫn đến thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Nếu muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn; Doanh nghiệp cần:

  • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) với cơ quan thuế nơi chuyển đi;
  • Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn;
  • Gửi Bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);
  • Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng; sẽ tiếp tục sử dụng).

Còn nếu không muốn sử dụng nữa thì thực hiện:

  • Huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và Thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi
  • Thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

2. Trường hợp thay đổi tên; địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ thì:

  • Đóng dấu tên; địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên; địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;
  • Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu không muốn tiếp tục sử dụng nữa thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng

Lưu ý: Khi có sự điều chỉnh thay đổi hóa đơn; doanh nghiệp phải niêm yết công khai thông báo điều chỉnh và mẫu hóa đơn đã được điều chỉnh tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa; dịch vụ.

Các bạn có thể tải về mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định hiện hành

Mời tải về mẫu công văn giải trình nộp muộn tờ khai thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng chấm công năm 2021 mới nhất

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT