Mẫu hợp đồng - lao động Mời tải về mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định hiện...

Mời tải về mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định hiện hành

308

Trong thực tế hiện nay, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có đủ dòng tiền để sản xuất kinh doanh. Do đó nhu cầu vay nợ là điều rất cần thiết để cải thiện dòng tiền trong doanh nghiệp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định hiện hành.

Business people colleagues shaking hands meting planning strategy analysis Premium Photo

1. Hợp đồng vay tiền là gì?

Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, theo đó, hợp đồng vay tiền chính là một dạng hợp đồng vay tài sản.

Như vậy, hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên; theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn bên vay phải trả tiền và trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Đặc điểm của hợp đồng vay tiền

  • Đối tượng của hợp đồng vay là tiền; bên vay có toàn quyền đối với số tiền đã vay.
  • Xét theo nguyên tắc, hợp đồng vay tiền là hợp đồng đơn vụ đối với những trường hợp vay không có lãi suất, bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay phải hoàn trả đúng số tiền đã vay. Bên vay không có quyền đối với bên cho vay. Tuy nhiên đối với hợp đồng vay tiền có lãi suất thì bên cho vay có nghĩa vụ chuyển tiền đúng thời hạn, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự.
  • Hợp đồng vay tiền là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù. Nếu hợp đồng vay có lãi suất là hợp đồng vay có đền bù; nếu hợp đồng vay không có lãi suất là hợp đồng không có đền bù.

3. Hình thức của hợp đồng vay tiền

Hình thức của hợp đồng vay tiền có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản. Hình thức miệng thường được áp dụng trong những trường hợp như số tiền cho vay không lớn; hoặc giữa các bên có mối quan hệ thân quen. Trường hợp cho vay bằng miệng nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng; bên cho vay phải chứng minh được là mình đã cho vay một số tiền nhất định.

Đối với hợp đồng vay tiền bằng văn bản; các bên trong hợp đồng không buộc phải công chứng hay chứng thực; trừ một số trường hợp pháp luật có quy định cụ thể như: hợp đồng vay tiền mà bên cho vay là tổ chức tín dụng,…

4. Lãi suất trong hợp đồng vay tiền

Mặc dù theo nguyên tắc khi ký kết hợp đồng vay tiền phải tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên hai bên có thể thỏa thuận lãi suất; nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản vay (Điều 468 Bộ luật Dân sự).

Trong trường hợp lãi suất vượt quá lãi suất giới hạn nêu trên; thì phần vượt quá đó không có hiệu lực.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi; nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn là 20%/năm tại thời điểm trả nợ.

Các bạn có thể tải về mẫu hợp đồng vay tiền TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Mời bạn đọc tải về mẫu hóa đơn GTGT theo thông tư 200

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thanh lý hàng tồn kho

Tải về mẫu hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan