Biểu mẫu khác Tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp...

Tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

869
Tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

Mỗi chức danh trong công ty đều phải có những điều kiện cơ bản để có thể được bổ nhiệm. Mời bạn đọc tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh trong doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Smiling young businessman Free Photo

1. Chức danh trong doanh nghiệp là gì?

Chức danh trong doanh nghiệp là tên gọi được trao cho các công ty và tổ chức để thể hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm mà họ có trong tổ chức. Các chức danh được sử dụng một cách công khai và tư nhân vì lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, nhiều tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức giáo dục, các quan hệ đối tác và các hãng độc quyền cũng có chức danh trong doanh nghiệp.

2. Nội dung về chức danh trong doanh nghiệp

Trong văn phòng hoặc trụ sở của công ty, một số công ty có chủ tịch (chairman) và giám đốc điều hành (CEO) là những người đứng đầu trong việc quản lí. Tiếp đó là các chủ tịch được bổ nhiệm (president) và giám đốc điều hành bộ phận (COO); các công ty khác cũng có chủ tịch (president) và CEO nhưng không được đại diện chính thức.

Thông thường, các nhà quản lí cấp cao (senior managers) sẽ có cấp bậc cao hơn các phó chủ tịch (vice presidents), mặc dù trong nhiều trường hợp một nhà quản lí cấp cao cũng có thể giữ chức danh phó chủ tịch, chẳng hạn như phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính (CFO). Ban giám đốc về mặt kĩ thuật không thể tự quản lí chính mình, mặc dù vậy, chủ tịch (chairman) có thể kiêm chức danh nào đó trong văn phòng công ty nếu người đó là chủ tịch điều hành (executive chairman).

Một tập đoàn thường bao gồm các doanh nhân khác nhau; trong đó chuyên viên cấp cao (senior executives) báo cáo trực tiếp cho CEO hoặc COO; nhưng phụ thuộc vào hình thức doanh nghiệp. Nếu được tổ chức như một bộ phận thì người quản lí cao nhất thường được gọi là phó chủ tịch điều hành (executive vice president – EVP). Nếu doanh nghiệp đó là một công ty con có tính độc lập đáng kể hơn; thì chức danh có thể là chủ tịch (chairman) và CEO.

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh TẠI ĐÂY

Tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu hóa đơn GTGT theo thông tư 200

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thanh lý hàng tồn kho

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại mã số thuế

Tải về mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần