Nổi bật 2 Tải về Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối...

Tải về Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

755
Tải về Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đã được quy định trong Nghị định số 164/2016. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu những quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trong Nghị định 164/2016/NĐ-CP nhé.

Tải về Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

1. Phương pháp tính phí BVMT

Nghị định số 164/2016 vẫn giữ nguyên mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô; khí thiên nhiên, khí than và mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Phương pháp tính phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ nộp phí vẫn được xác định theo công thức: F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K.

Bên cạnh đó, Nghị định 164/CP cũng quy định nếu trong quá trình khai thác mà thu được thêm loại khoáng sản thuộc trường hợp được cấp phép. Thì phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với quặng khoáng sản đó theo mức thu quy định.

2. Trường hợp không phải nộp phí BVMT

Nghị định 164/2016 quy định hai trường hợp không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là:

  • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong chính diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đó.
  • Đất, đá khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai.

3. Trường hợp được áp dụng mức thu phí tận thu

Theo Nghị định số 164/NĐ-CP. Một số trường hợp sau sẽ được áp dụng mức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu như:

  • Khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ;
  • Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản. Nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh. Trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản.

4. Kê khai, nộp phí BVMT

Nghị định 164/NĐ-CP hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường. Đối với khai thác khoáng sản như sau:

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, nộp phí cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Nếu trong tháng không phát sinh phí phải nộp thì vẫn phải thực hiện kê khai phí đối với cơ quan Thuế.
  • Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được kê khai theo tháng và quyết toán theo năm.
  • Nghị định số 164 quy định địa điểm kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô, khí thiên nhiên và khí than là Cục thuế địa phương nơi người nộp phí đặt văn phòng điều hành chính.
  • Đồng tiền được sử dụng để nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là đồng Việt Nam.

Nghị định 164/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Nghị định 12/2016/NĐ-CP.

Các bạn có thể tải về Nghị định 164/2016/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Mời bạn đọc tải về Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN

Mời bạn đọc tải về Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Tải về Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt