Nổi bật 2 Cách phân biệt (và sử dụng) các kiểu gõ tiếng Việt trên...

Cách phân biệt (và sử dụng) các kiểu gõ tiếng Việt trên máy tính

4178
gõ tiếng việt
gõ tiếng việt

Các công cụ gõ tiếng Việt sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản (hay nhập liệu) dễ dàng và nhanh chóng. Tùy vào từng công cụ mà có quy định các phím khác nhau để gõ thành tiếng Việt. Kiểu gõ Telex là kiểu gõ phổ biến nhất, ngoài ra còn có VNI và VIQR. Bài viết sau sẽ nêu cách sử dụng và phân biệt các kiểu gõ tiếng Việt này.

Cách sử dụng và phân biệt các kiểu gõ tiếng Việt trên máy tính

1. Kiểu gõ TELEX

Gõ dấu

Kiểu gõ Telex là kiểu gõ được sử dụng nhiều nhất trong phần mềm gõ tiếng Việt Unikey. Kiểu gõ Telex quy định các phím gõ dấu tiếng Việt như sau:

 • Dấu sắc: gõ chữ “s” cuối từ.
 • Dấu huyền: gõ chữ “f” cuối từ.
 • Dấu hỏi: gõ chữ “r” cuối từ.
 • Dẫu ngã: gõ chữ “x” cuối từ.
 • Dấu nặng: gõ chữ “j” cuối từ.
 • Xóa dấu: gõ chữ “z” cuối từ.

Ta cùng xem 1 số ví dụ sau đây:

 • Toán = Toans
 • Hình = Hinhf
 • Ảnh = Anhr
 • Ngã = Ngax
 • Học = Hocj
 • Hoc = Hocjz

Khi muốn xóa dấu đã viết sai ta có thể sử dụng chữ “z” ở cuối từ vừa gõ, sau đó viết lại như bình thường. Chữ “z” chỉ xóa được dấu khi ta đang viết, chưa di chuyển con trỏ ra khỏi chữ đang gõ. Ở ví dụ trên, chữ “z” đã xóa đi dấu nặng trong chữ Học.

Gõ các chữ đặc biêt

Khi muốn viết chữ đặc biệt như ô, ơ, ă, â, ư, đ, ê ta viết chữ gốc trước và thêm một ký tự nữa. Cụ thể như sau:

Cách sử dụng và phân biệt các kiểu gõ tiếng Việt trên máy tính

Ta cùng xem cách gõ 1 số từ như sau:

 • Không = Khoong
 • Đông = Ddoong
 • Bật = Baatj

Một số lưu ý

– Đối với các bảng mã Unicode hoặc các bảng mã 2 byte: khi viết hoa các chữ cái đặc biệt như trên thì chỉ cần gõ chữ đầu là chữ hoa, còn các dấu mũ gõ bằng chữ thường.

– Đối với các bảng mã 1 byte như TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS: khi viết chữ hoa có dấu, bạn phải dùng font chữ hoa. Nếu dùng font chữ thường, bạn chỉ gõ được các chữ hoa không dấu như Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

– Có thể sửa dấu bằng cách gõ đè lên dấu mới (con trỏ chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ). Ví dụ: tắt = tătjs.

– Khi gõ những từ chứa dấu, bạn nên gõ dấu ở cuối từ để đặt đúng dấu chính tả trong tiếng Việt. Ví dụ như từ “đồng” nên gõ là ddoongf, không nên gõ là ddoofng.

2. Kiểu gõ VNI và VIQR

Cách gõ theo kiểu gõ VNI và VIQR hoàn toàn khác nhau. Ta có bảng so sánh sau:

Cách sử dụng và phân biệt các kiểu gõ tiếng Việt trên máy tính

Như vậy, các kiểu gõ khác nhau sẽ quy định cách gõ dấu thanh, dấu mũ khác nhau. Kiểu gõ phổ biến và dễ sử dụng nhất là kiểu gõ Telex. Trên đây là cách sử dụng và phân biệt cách sử dụng các kiểu gõ tiếng Việt trên máy tính. Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn phân cách hàng nghìn bằng dấu phẩy trong Word

3 Cách sử dụng phép tính trừ trong Excel, bạn đã biết chưa?

Hướng dẫn cách khóa (không cho sửa) Header, Footer trong Word

Cách dùng hàm VLOOKUP giữa 2 Sheet, 2 file Excel khác nhau

Cách lưu file Excel có chứa code Macros VBA: Rất đơn giản!