Kinh nghiệm Những công việc các kế toán phải làm cuối năm 2020

Những công việc các kế toán phải làm cuối năm 2020

3138
Những công việc các kế toán phải làm cuối năm 2020

Cuối năm là thời điểm bận rộn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, những công việc doanh nghiệp phải làm cuối năm 2020 về mặt pháp lý là rất quan trọng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Những công việc các kế toán phải làm cuối năm 2020

Tết Âm lịch 2021, người lao động sẽ được nghỉ 07 ngày, từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 Dương lịch. Trước khi bước vào thời gian nghỉ Tết (ngày 10/02/2021), doanh nghiệp cần phải hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết sau đây:

Nộp thuế và hồ sơ khai thuế

TT Ngày nộp Thủ tục Căn cứ pháp lý
1 Chậm nhất ngày 30/01/2021 Nộp lệ phí môn bài Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
2 Chậm nhất ngày 21/12/2020 – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 11/2020;

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 11/2020 (nếu có).

Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
3 Chậm nhất ngày 20/01/2021 – Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 12/2020

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (0).

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020;

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có).

Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
4 Chậm nhất ngày 01/02/2021 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020 (đối tượng báo cáo theo quý). – Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Công văn 50942/CT-HTr

– Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020;

– Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020 (nếu có);

– Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý IV/2020

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng lao động

TT Ngày nộp Thủ tục Nơi nộp Căn cứ pháp lý
1 Trước ngày 03/01/2021 Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2020 (nếu có) Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
2 Trước ngày 10/01/2021 Báo cáo hằng năm an toàn vệ sinh lao động

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH
3 Trước ngày 10/01/2021 Báo cáo Y tế lao động

 

Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT
4 Trước ngày 10/01/2021 Báo cáo tình hình tai nạn lao động

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn

Theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, hạn nộp tiền bảo hiểm bắt buộc và kinh phí Công đoàn tháng 12/2020 và 01/2021 như sau:

Thủ tục Tháng 12/2020 Tháng 01/2020
Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN Chậm nhất đến ngày 31/12/2020 Chậm nhất đến ngày 31/01/2021
Kinh phí Công đoàn

Doanh nghiệp cần lưu ý từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty, các thủ tục hành chính… có nhiều thay đổi lớn mà doanh nghiệp cần nắm rõ để có sự điều chỉnh

Như vậy, trên đây là toàn bộ những công việc doanh nghiệp phải làm cuối năm 2020. Vì số lượng công việc khá nhiều, doanh nghiệp nên chuẩn bị trước hồ sơ và hoàn thành trước thời hạn.

Xem thêm

Sổ tay kế toán tháng 12/2020 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 12

Những công việc Kế toán cần làm trước và sau Tết Dương lịch 2021

Mời tải về file Excel lập kế hoạch công việc hàng tuần

Chi tiết về những công việc của Thủ kho, Kế toán kho trong doanh nghiệp

Chi tiết công việc của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất