Mẫu tờ khai thuế Mời bạn đọc tải về mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Mời bạn đọc tải về mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

505

Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN này dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc tải về trong bài viết dưới đây (có kèm hướng dẫn).

A calculator on financial chart, financial . Premium Photo

1. Khấu trừ thuế TNCN là gì?

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là hoạt động do các cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ thanh toán lương, thu nhập cho người lao động tiến hành thực hiện việc trừ tiến thuế thu nhập cá nhân tương ứng vào số lương của người lao động trước khi thanh toán cho họ.

Cá nhân trong trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này sẽ được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Cụ thể những đối tượng được cấp bao gồm:

 • Những cá nhân trực tiếp yêu cầu được cấp chứng từ thì doanh nghiệp sẽ cấp
 • Nếu không có yêu cầu cấp chứng từ thì doanh nghiệp quản lý sẽ không cấp
 • Trong trường hợp cá nhân mà ủy quyền để quyết toán thuế. Thì doanh nghiệp quản lý sẽ không được phép cấp giấy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Tuy nhiên đối với một số trường hợp ngoại lệ như cá nhân là người không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc hợp đồng chỉ có thời hạn dưới 3 tháng thì doanh nghiệp đó không được quyền cấp chứng từ cố định mà chỉ có thể cấp chứng từ riêng cho từng lần khấu trừ thuế.

Hoặc doanh nghiệp quản lý có thể cấp một chứng từ khấu trừ thuế có thời hạn sử dụng nhiều lần trong một kỳ tính thuế.

Còn với trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động thời hạn nhiều hơn 3 tháng thì doanh nghiệp quản lý phải cấp cho cá nhân 1 chứng từ cho 1 kỳ tính thuế.

2. Các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế

Theo quy định tại pháp luật hiện hành. Những khoản thu nhập thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

 • Khoản thu nhập của cá nhân là người không cư trú. Và trường hợp cá nhân đang không có mặt tại Việt Nam
 • Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản tiền khác đến từ việc môi giới
 • Thu nhập đến từ hoạt động của đại lý bảo hiểm, xổ sổ….

Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh về bảo hiểm, xổ số sẽ tiến hành thanh toán lương cho cá nhân làm việc ở đại lý. Và sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi thanh toán lương cho cá nhân đó.

 • Khoản thu nhập cá nhân nhận được từ hoạt động đầu tư vốn.
 • Thu nhập từ các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
 • Khoản tiền có được do trúng giải thưởng, bán bản quyền hay nhượn quyền…

3. Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

 • Với các loại thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động theo hợp đồng. Việc khấu trừ thuế TNCN sẽ trực tiếp do cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lao động tiến hành khấu trừ vào tiền lương của người lao động trước khi thanh toán. Việc khấu trừ này sẽ được căn cứ vào thu nhập trên thực tế và biểu thuế lũy tiến từng phần, có yếu tố như giảm trừ gia cảnh.
 • Đối với trường hợp thu nhập của người lao động nhưng không ký kết hợp đồng lao động. Cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lao động sẽ tiến hành khấu trừ thuế là 10% vào số tiền trả cho người lao động.
 • Đối với các khoản thu nhập từ giải thưởng, chuyển nhượng… và các nguồn thu nhập khác mà quy định phải khấu trừ thuế thì chủ thể có nghĩa vụ thanh toán sẽ khấu trừ thuế vào khoản thu nhập đó trước khi thanh toán cho cá nhân.

Các bạn có thể tải về mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Tải về 10 mẫu slide đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng chấm công theo tháng đầy đủ nhất

Tải về mẫu cam kết địa chỉ kinh doanh trong công ty cổ phần

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in