Kinh nghiệm Một số khái niệm doanh thu bán hàng và chiết khấu bán...

Một số khái niệm doanh thu bán hàng và chiết khấu bán hàng bạn cần nhớ

5480
Một số khái niệm doanh thu bán hàng và chiết khấu bán hàng bạn cần nhớ

Bất cứ một doanh nghiệp nào, mục tiêu chính là kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Chính vì thế, hai khái niệm doanh thu và chi phí là hai khái niệm gắn liền với quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với người làm kế toán hiện nay. Để có thể làm tốt công việc kế toán tại doanh nghiệp, một điều cần lưu ý đó chính là khái niệm doanh thu bán hàng và chiết khấu bán hàng. Trong bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ cung cấp cho người làm kế toán những kiến thức cơ bản về khái niệm doanh thu và chiết khấu bán hàng. Việc này là vô cùng cần thiết cho công tác hạch toán, kế toán tại doanh nghiệp.

>> Cách lập sổ chi tiết bán hàng quản lý doanh thu cho doanh nghiệp
>> Cách hạch toán chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán

khái niệm doanh thu bán hàng 1

Khái niệm doanh thu bán hàng

Khái niệm

Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng đem lại.

Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích đem biếu, tặng hay tiêu dùng nội bộ, dùng để trả tiền lương, thưởng cho cán bộ công nhân viện, trao đổi hàng hóa làm phương tiện thanh toán công nợ cũng phải được hạch toán để xác định doanh thu bán hàng.

Hiểu theo cách khác, doanh thu bán hàng chính là bao gồm toàn bộ số tiền đã thu được hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong một thời gian nhất định.

Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ. Không quan tam đến việc thu được tiền hay chưa.

Trong doanh nghiệp, cần phân biệt được hai thuật ngữ: Doanh thu tổng thể và doanh thu thuần.

  • Doanh thu tổng thể là tổng doanh thu, tức là số tiền ghi trong hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp dịch vụ, bao gồm cả số doanh thu bị chiết khấu, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán chấp thuận cho khách hàng nhưng chưa được ghi trên hóa đơn.
  • Doanh thu thuần hay còn được gọi là doanh thu thực, được xác định bằng công thức

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó, các khoản giảm trừ doanh thu bào gồm

  • Chiết khấu thương mại
  • Hàng bán bị trả lại
  • Giảm giá hàng bán
  • Các loại thuế gián thu

Cách tăng doanh thu bán hàng

cách tăng doanh thu bán hàng

Có thể nói, doanh thu bán hàng là con số quan trọng để xác định kết quả tài chính cuối cùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Vì vậy, việc tăng doanh thu là tăng lượng tiền của doanh nghiệp. Tổng doanh thu có quan hệ tỷ lệ thuận với tổng mức lợi nhuận. Nếu doanh thu tăng lên thì cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng lên một các tương ứng. Do đó, doanh nghiệp cần phải tìm ra các biện pháp để tăng doanh thu bán hàng.

Ta có công thức:

Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng hóa bán ra x Đơn giá bán

Như vậy, để tăng doanh thu, có hai cách: tăng khối lượng hàng bán hoặc tăng giá bán

  • Để tăng khối lượng hàng bán ra, doanh nghiệp có thể sử dụng chiết khấu bán hàng để thúc đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm, kích thích thu hồi vốn nhanh chóng. Tuy nhiên nếu chiết khẩu lớn thì lợi nhuận sẽ giảm. Vậy nên cần kết hợp hài hòa vừa khuyến khích tiêu thụ, vừa đảm bảo lợi nhuận không giảm.
  • Tăng giá bán có thể làm tăng doanh thu nếu lượng hàng hóa bán ra không đổi hoặc tăng. Nhưng trên thực tế, giá tăng thì cầu giảm, dẫn đến khối lượng hàng hóa bán ra có thể giảm đi. Vì vậy, tùy theo tình hình sản xuất mà doanh nghiệp để giá bán cho phù hợp với thị trường.

Chiết khấu bán hàng

các loại chiết kháu bán hàng

Như đã đề cập, chiết khấu bán hàng là một phương pháp nhằm thúc đẩy khối lượng hàng hóa bán ra cũng như là giúp thu hồi vốn nhanh.

Có hai loại chiết khấu cần phân biệt: chiết khấu thanh toánchiết khấu thương mại

  • Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán thưởng chấp thuận cho khách hàng đã thanh toán trước thời hạn cho phép. Doanh nghiệp thường áp dụng loại chiết khấu này trong trường hợp muốn thu hồi vốn nhanh để có tiền tiếp tục chu kỳ sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tình trạng vốn không thu hồi được hoặc làm tăng phải thu khó đòi.
  • Chiết khấu thương mại là khoản tiền giảm trừ cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn hoặc mua hàng nhiều lần trong một thời gian nhất định. Khoản giảm trừ trên giá bán thông thường vì lý do mua hàng với số lượng lớn.

Việc phân biệt hai loại chiết khấu này khá là quan trọng, làm giảm sai sót trong quá trình hạch toán, kế toán tại doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và phân chia lợi nhuận, chi phí một cách hợp lý, hiệu quả và chính xác. Anh chị tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây

>> Cách lập sổ chi tiết bán hàng quản lý doanh thu cho doanh nghiệp
>> Cách hạch toán chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán


Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

misa.sme.net