Mẫu hóa đơn Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ...

Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua (tải file điều chỉnh HĐ)

3518

Hóa đơn viết sai tên người mua hàng, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế… là lỗi mà rất nhiều kế toán gặp phải. Vậy trong trường hợp này, kế toán viên phải xử lý như thế nào? Tải file mẫu điều chỉnh hóa đơn viết sai ở đâu? Tất cả có trong bài viết sau.

Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua (có tải file mẫu)

>> Nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực
>> Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử mới nhất

Trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty hoặc sai địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế

Trong khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT; quản lý thuế; sửa đổi các điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ… quy định:
Trường hợp hóa đơn bị lập sai về tên, địa chỉ của người mua hàng nhưng trên hóa đơn vẫn ghi đúng mã số thuế của người mua hàng. Vậy các bên sẽ lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn và không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy khi xử lý hóa đơn lập sai tên công ty, địa chỉ người mua, không cần phân biệt hóa đơn đã kê khai hay chưa. Hai bên chỉ cần lập biên bản tiến hành điều chỉnh hóa đơn, sau đó đóng dấu. mỗi bên sẽ giữ lại 1 bản và kẹp vào cùng với hóa đơn đã viết sai của tên công ty.

Trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty hoặc địa chỉ và sai cả mã số thuế

Khi gặp phải trường hợp này, không chỉ lập biên bản điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn, người bán còn phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho những sai sót đó.

Các mức xử phạt khi vi phạm về hóa đơn mới nhất hiện nay

Phạt cảnh cáo

Khai báo lại trong vòng 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Hóa đơn chưa được phát hành và có tình tiết giảm nhẹ.
Khai báo lại trong vòng 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Hóa đơn chưa đã mua nhưng chưa lập và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng

Không lập đủ các nội dung trên hóa đơn
Không lập đủ các nội dung trong thông báo tình hình sử dụng hóa đơn

Phạt tiền từ 500.000 – 1.500.000 đồng

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn chậm 10 ngày, kể từ ngày sử dụng.
Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.
Đặt in hóa đơn nhưng chưa ký hợp đồng

Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

Hóa đơn đã hết hạn sử dụng nhưng không hủy
Không lập thông báo phát hành hóa đơn theo đầy đủ nội dung đã yêu cầu.

Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng

Không thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn
Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng
Lập hóa đơn không đúng thời điểm

Lập hóa đơn nhưng không giao lại cho người mua

Tải về mẫu điều chỉnh hóa đơn viết sai tên công ty và địa chỉ người mua

Mời bạn đọc tải về mẫu điều chỉnh TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Khi góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Hướng dẫn chi tiết cách hủy hóa đơn cho doanh nghiệp qua mạng

Những điều cần hiểu rõ về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử