Quy định Luật Lao Động Những nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng lao động

Những nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng lao động

510

Hợp đồng lao động là căn cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy những nội dung nào trong hợp đồng lao động không được bỏ qua?

Hợp đồng lao động cần có những nội dung gì theo quy định mới? 

Thông tin cơ bản của người sử dụng lao động

Thông tin về người sử dụng lao động trong hợp đồng cụ thể như sau: 

 • Tên của doanh nghiệp; cơ quan tổ chức; hợp tác xã; gia đình thuê mướn sử dụng lao động. Nếu như trong trường hợp cá nhân đứng ra thuê mướn sử dụng lao động thì sẽ ghi họ tên của người sử dụng lao động. 
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã. Nếu như trường hợp cá nhân thuê mướn lao động sẽ ghi lại họ tên theo chứng minh thư hoặc căn cước công dân. 
 • Thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, hộ chiếu của người sử dụng lao động. 

Thông tin của người lao động trong hợp đồng lao động

Một số thông tin cần thiết của người lao động trong hợp đồng như sau: 

 • Chứng minh thư hoặc căn cước công dân của người lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
 • Số trên giấy phép lao động. Quy định cần có: ngày tháng được cấp; nơi cấp giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Áp dụng đối với người lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam. 
 • Văn bản đồng ý về việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện pháp luật. Áp dụng đối với người lao động có độ tuổi đủ từ 15 đến dưới 18 tuổi. 
 • Thông tin về: họ tên; địa chỉ; giới tính; nơi cư trú; chứng minh nhân dân; số hộ chiếu của người đại diện cho NLĐ dưới 15 tuổi. 
 • Văn bản của người lao động dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện ký hợp đồng. 

Nội dung công việc và địa điểm làm việc trong hợp đồng

Hợp đồng lao động cần có những nội dung gì theo quy định mới? 

 • Đối với yếu tố công việc, cần ghi rõ nội dung công việc mà người lao động phải thực hiện. 
 • Địa điểm làm việc của người lao động. Bao gồm: phạm vi và địa điểm lao động cả hai bên đã thỏa thuận trước đó. Nếu như người lao động phải làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau sẽ ghi địa điểm làm việc chính của người đó. 

Thời hạn của hợp đồng lao động

 • Ghi thời gian thực hiện hợp đồng. Được ghi bằng số tháng hoặc số ngày
 • Thời điểm bắt đầu và kết thúc của hợp đồng lao động. Áp dụng đối với hợp đồng có xác định thời hạn hoặc hợp đồng mùa vụ. 
 • Thời điểm người lao động bắt đầu thực hiện HĐLĐ. Áp dụng đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Quy định về lương của người lao động trong hợp đồng lao động

Bao gồm có những nội dung như sau: mức lương; hình thức trả lương; thời hạn trả lương; phụ cấp tiền lương và một số những khoản lương bổ sung khác. 

Quy định về chế độ nâng bậc lương và nâng lương

Trong điều này sẽ có nội dung thỏa thuận của cả hai bên về điều kiện, thời gian và mức tiền lương sau khi nâng bậc lương. Hoặc ghi lại thỏa thuận về việc thực hiện dựa theo quy chế của người sử dụng lao động và thỏa ước lao động tập thể. 

Quy định về giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi

 • Ghi rõ về thời gian làm việc của người lao động trong ngày, trong tuần; ca làm việc; thời gian bắt đầu và kết thúc của người lao động; tuần hoặc ca làm việc; tổng số ngày làm việc trong tuần; quy định về các điều khoản làm thêm giờ. 
 • Quy định về thời gian, thời điểm bắt đầu và kết thúc trong giờ làm việc; quy định về thời gian nghỉ tuần, tháng, hằng năm, nghỉ lễ; quy định về nghỉ có việc riêng và nghỉ không lương. 

Quy định về trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

Trong hợp đồng cần ghi cụ thể về số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của các loại trang bị. 

Ghi các loại bảo hiểm trong hợp đồng lao động

Các loại bảo hiểm bao gồm có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. 

 • Tỷ lệ trích tiền lương tháng của người lao động để đóng những loại bảo hiểm trên. 
 • Phương thức đóng các loại bảo hiểm trên của người lao động và người sử dụng lao động. 

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng và người lao động cần đảm bảo được thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. 

Xem thêm: 

Không được ký Phụ lục để kéo dài, rút ngắn thời hạn HĐLĐ từ 2021

Những trường hợp nghỉ việc không được hưởng trợ cấp thôi việc từ năm 2021

Mời bạn đọc tải về file Excel tạo HĐLĐ cực nhanh

Tải nhanh về mẫu hủy HĐLĐ mới nhất

Những thay đổi quan trọng về HĐLĐ năm 2021