Nổi bật 2 Tải miễn phí file tính giá thành suất ăn công nghiệp

Tải miễn phí file tính giá thành suất ăn công nghiệp

5170
Tải miễn phí file tính giá thành suất ăn công nghiệp

Các khu công nghiệp với hàng ngàn nhân công thường sẽ đảm nhiệm cung cấp suất ăn cho người lao động. Kế toán làm việc ở đó cần phải biết cách lập bảng và tính giá thành suất ăn công nghiệp. 

Tải miễn phí file tính giá thành suất ăn công nghiệp 

Lập định mức nguyên vật liệu để tính giá thành suất ăn công nghiệp

Để lập định mức nguyên vật liệu của công ty, kế toán viên sẽ thực hiện như sau: 

 • Lập định mức căn cứ vào định mức chi tiết nguyên vật liệu của từng suất ăn trong những món mà bếp trưởng lập. Đối với những công ty nhỏ thường sẽ do chủ doanh nghiệp tự lập. 
 • Kế toán viên sẽ dựa vào các định mức số lượng/ khối lượng của nguyên vật liệu chi tiết của từng món ăn để thu thập lại thông tin giá cả. Sau đó kế toán viên sẽ áp giá để mua tính giá vốn tương ứng cho các món ăn để làm căn cứ giá bán cho phù hợp. Sao cho mức giá phù hợp và đảm bảo được kinh doanh có lợi nhuận. 
 • Khoản định mức nguyên vật liệu được lập và lưu trữ trong doanh nghiệp để làm căn cứ tính giá thành nguyên vật liệu. Đồng thời cũng được sử dụng làm căn cứ để giải trình lại với cơ quan thuế khi cần. 

Trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa

Doanh nghiệp mua hàng hóa và dịch vụ, chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn được lập bảng kê thu mua hàng hóa. Ngoại trừ những trường hợp sau không được lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng. Cụ thể như sau: 

 • Mua các mặt hàng là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất và đánh bắt trực tiếp bán ra thị trường
 • Mua những sản phẩm thủ công được làm từ đây, tre, nứa, song, mây, rơm. Hoặc mua những nguyên liệu tận dụng từ các sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công kinh doanh trực tiếp bán ra. 
 • Mua lại các phế liệu của những người trực tiếp tự thu nhặt. 
 • Mua tài sản, dịch vụ của các hộ gia đình, của các cá nhân không trực tiếp kinh doanh. 

Chú ý

 • Trong bảng kê thu mua hàng hóa và dịch vụ do đại diện theo pháp luật của công ty được ủy quyền ký và chịu trách nhiệm. Cần đảm bảo được tính chính xác và trung thực. 
 • Khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập bảng kê tính vào trong chi phí được trừ buộc có chứng từ thanh toán. 
 • Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn so với mức giá bán trên thị trường tại thời điểm mua hàng hóa. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào mức giá của thị trường ở thời điểm người này mua hàng. 

Lập kế hoạch tính thu mua nguyên vật liệu để phục vụ suất ăn công nghiệp

 • Kế toán viên sẽ căn cứ vào nhu cầu suất ăn công nghiệp. Có thể căn cứ trong hợp đồng hoặc trong phiếu đặt dịch vụ của các cá nhân và doanh nghiệp. Sau đó đối chiếu lại với bảng định mức của nguyên vật liệu của món ăn để thu mua nguyên vật liệu đầu vào. 
 • Căn cứ vào phiếu báo số lượng người trên tổng số suất ăn. Sau đó lập bảng kê đề nghị mua hàng. 

Tải file tính giá thành suất ăn công nghiệp

Mời bạn đọc tải về file tính giá thành suất ăn công nghiệp TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về mẫu file Excel tính giá thành tại đơn vị nhận gia công

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn và hệ số

Cách tập hợp chi phí để tính giá thành tại công ty dịch vụ du lịch

Cập nhật phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất hiện nay

Điều kiện áp dụng tính thuế gián tiếp khi thành lập công ty TNHH