Nổi bật 2 Tải về mẫu file Excel tính lương khoán đầy đủ nhất

Tải về mẫu file Excel tính lương khoán đầy đủ nhất

9482

Lương khoán được nhiều doanh nghiệp áp dụng, nhất là những đơn vị sản xuất. Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn mẫu file Excel (kèm hướng dẫn) tính lương khoán đầy đủ nhất.

Happy rich banker celebrating income growth Free Vector

Lương khoán là gì?

Lương khoán là hình thức trả lương của doanh nghiệp cho người lao động khi người lao động hoàn thành xong khối lượng công việc theo đúng chất lượng đã được giao. Lương khoán rất công bằng trong việc trả lương cho nhân viên ở các doanh nghiệp vì số lương mà họ nhận được theo hình thức khoán chính là lượng công việc mà họ đã hoàn thành trong kỳ.

Nếu hoàn thành hết công việc được giao thì nhân viên sẽ được trả mức lương tối đa mà họ đã thỏa thuận với doanh nghiệp. Ngoài mức lương khoán theo công việc thì các doanh nghiệp còn đưa ra những mức thưởng nhằm nâng cao năng suất cũng như hiệu quả làm việc của nhân viên.

Cách tính lương khoán

Công thức tính lương dựa trên trên lương khoán như sau:

Lương = Mức lương khoán x Tỷ lệ (%) hoàn thành công việc

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì: Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Đối với tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định. Trường hợp thay đổi hình thức trả lương. Thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày. Và việc trả lương được thực hiện theo thoả thuận của người lao động và người sử dụng lao động.

Điều cần lưu ý trong việc trả lương khoán. Người sử dụng lao động phải xác định một tỷ lệ hay đơn giá khoán phù hợp. Có tính khuyến khích và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đồng thời, đặt ra các mức hoàn thành công việc khác nhau và ở mỗi mức cao hơn sẽ có tỷ lệ khoán cao hơn có thể kèm tiền thưởng bổ sung nhằm phát huy tối đa năng lực và khuyến khích người lao động đạt được thành tích cao hơn trong công việc.

Các bạn có thể tải về mẫu file Excel tính lương khoán TẠI ĐÂY.

Trong file có đầy đủ các sheet chứa những thông tin về thông tin người lao động, hợp đồng lao động, quyết toán thuế TNCN, bảng kê thuế TNCN, bảng chấm công, bảng chấm công ngoài giờ, bảng lương, bảng tính bảo hiểm, bảng tính thuế TNCN, bảng thanh toán tiền ăn ca, bảng thanh toán tiền tạm ứng, bảng lương doanh số, đơn giá khoán, bảng tổng hợp sản lượng, bảng lương khoán.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về file Excel tính lương tăng ca làm thêm giờ

Khấu trừ tiền lương của người lao động thế nào cho đúng luật nhất? 

Tải về mẫu ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm? Cách tính lương nghỉ phép?

Mức lương năm 2021 có thể thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19