Mẫu hợp đồng - lao động Tải miễn phí mẫu hủy hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp

Tải miễn phí mẫu hủy hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp

445

Trên thực tế, không phải hợp đồng mua bán hàng hóa nào cũng doanh nghiệp cũng thực hiện được. Có thể do nhiều yếu tố phát sinh, những hợp đồng mua bán này có thể bị hủy đi.

Tải về mẫu hủy hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp

Hủy bỏ hợp đồng là gì?

Việc hủy bỏ hợp đồng được hiểu là hai bên đã tiến đến thực hiện thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng giao dịch hàng hóa nào đó. Quy định trong Điều 423 của Bộ luật Dân sự 2015, hủy hợp đồng được quy định như sau:

  • Một bên của hợp đồng đã vi phạm và hợp đồng. Đây là lý do trở thành điều kiện hủy bỏ hợp đồng. Bởi vì đã vi phạm những điều khác mà cả hai bên thỏa thuận trước đó.
  • Trong trường hợp một bên không thực hiện được đúng nghĩa vụ khiến cho bên còn lại không đạt được mục đích.

Khi xảy ra những trường hợp này, bên bị thiệt hại sẽ có quyền để hủy bỏ hợp đồng đã ký kết. Bên được quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán sẽ không cần bồi thường bất cứ khoản thiệt hại nào.

Những trường hợp được hủy bỏ hợp đồng

Có 3 trường hợp được hủy bỏ hợp đồng quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể như sau:

Hủy bỏ hợp đồng do thực hiện chậm nghĩa vụ trong hợp đồng

Trong trường hợp này có thể hiểu như sau, một trong hai bên đã thực hiện chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ đã được thỏa thuận trước đó.

Ngoài ra, khi hai bên đã thỏa thuận và tiến hành thực hiện hợp đồng, những công việc đã thỏa thuận cần phải có một khoảng thời gian dài để thực hiện mới hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian đó, bên có nghĩa vụ đã không thực hiện theo đúng như trong hợp đồng.

Khi có một bên thực hiện chậm nghĩa vụ đã quy định, sẽ được hủy hợp đồng mua bán.

Trường hợp hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện

Bên có nghĩa vụ không có khả năng để thực hiện toàn bộ công việc hoặc một phần công việc trong hợp đồng. Điều này làm cho mục đích của hợp đồng không được thực hiện đúng với thời gian quy định. Trường hợp này, bên còn lại hoàn toàn có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại.

Yêu cầu hủy hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất hoặc bị hư hỏng

Trường hợp có một bên làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản. Bên còn lại hoàn toàn có quyền hủy bỏ hợp đồng và được yêu cầu bồi thường tiền ngang với giá trị của tài sản đã bị mất, hư hỏng.

Tải về mẫu hủy hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp

Tải mẫu hủy hợp đồng TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa logistics mới nhất

Không ký tiếp hợp đồng lao động đã hết hạn, DN bị phạt thế nào?

Tiền trợ cấp, bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Cách phân biệt Những loại hợp đồng lao động thông dụng nhất hiện nay

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng