Kinh nghiệm Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc do cập nhật...

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc do cập nhật nhầm

1889

Trong quá trình nhập dữ liệu, người lao động có thể cập nhật nhầm thông tin của người phụ thuộc. Bài viết sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh lại thông tin người phụ thuộc nhanh và chính xác nhất, có kèm theo biểu mẫu điều chỉnh gửi cho cơ quan Thuế.

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc do cập nhật nhầm

Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc khi có sai sót

Trong khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2-13/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nguyên tắc tính thuế, nộp thuế khi có sai sót như sau:

Những người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác và trung thực. Đảm bảo được đầy đủ các nội dung ở trong tờ khai thuế. Bên cạnh đó phải nộp đầy đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định.

Nếu như sau khi đã hết hạn để nộp hồ sơ theo quy định, người nộp thuế phát hiện ra sai sót ở trong hồ sơ. Như vậy, trong trường hợp này sẽ được thực hiện kê khai bổ sung. Các loại hồ sơ khai thuế bổ sung hoặc điều chỉnh sẽ được nộp cho cơ quan thuế ở bất cứ ngày làm việc nào. Vấn đề này sẽ không phụ thuộc vào trong thời hạn khai thuế của đợt tiếp theo. Tuy nhiên, cần phải nộp trước khi cơ quan thuế hay cơ quan có thẩm quyền công bố về việc kiểm tra thuế.

Đến thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận về việc xử lý thuế. Nếu như người nộp đã phát hiện ra được sai sót trong quá trình nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể, đã kiểm tra, thanh tra, sẽ được kê khai bổ sung. Vấn đề xử lý căn cứ trong chế độ quy định cũng như nguyên nhân khách quan, chủ quan chưa đúng, cần phải điều chỉnh ngay.

Như vậy có thể thấy, ở trong trường hợp mà thông tin đăng ký thuế bị sai về mã số thuế, bên người lao động phải yêu cầu điều chỉnh lại thông tin đó.

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc khi điền sai

Người lao động cần phải thực hiện thông báo với bên cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thông báo này được ghi trực tiếp ở trên giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Cụ thể, sử dụng mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016.TT-BTC của Bộ tài chính về đăng ký thuế.

Hướng dẫn điền và tải về Mẫu 08- MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế

Trách nhiệm, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Vấn đề thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện dựa trên quy định trong Điều 27 của Luật quản lý thuế. Cụ thể như sau:

  • Những tổ chức kinh tế, hộ gia đình, nhóm cá nhân, nhóm kinh doanh cùng các cá nhân khác đã đăng ký với cơ quan thuế. Nếu như có sự thay đổi ở một trong những thông tin trên tờ khai đăng ký thuế sẽ phải thực hiện đầy đủ các thông tin đăng ký. Sẽ làm việc với bên cơ quan quản lý thuế trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc. Được tính kể từ ngày phát sinh những thông tin cần phải thay đổi.
  • Đối với đối tượng nộp thuế thuộc cá nhân có ủy quyền của cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế. Nếu thay đổi thông tin đăng ký thuế của người đăng ký và người phụ thuộc, cần phải khai báo lại với cơ quan chi trả thu nhập. Còn bên phía cơ quan chi trả thu nhập cần có trách nhiệm như sau: Phải tổng hợp thông tin; gửi toàn bộ hồ sơ, thông tin của cá nhân ủy quyền cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Yêu cầu cần phải gửi đến cơ quan thuế một lần trong năm. Thời gian gửi chậm nhất là 10 ngày làm việc. Gửi trước thời điểm người đăng ký nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.
  • Trường hợp các cá nhân có phát sinh các khoản thu nhập chịu thuế, trừ cá nhân kinh doanh. Nếu như thay đổi địa chỉ làm thay đổi cả cơ quan quản lý không cần thực hiện thủ tục chuyển địa điểm. Người đó chỉ cần thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc do cập nhật nhầm

Một số lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

  • Trong khi đăng ký, để tránh sai sót, cá nhân khi kê khai cần phải thông tin chính xác.
  • Khi đăng ký, cần phải gửi hai bản đăng ký phụ thuộc. 1 bản để giữ, 1 bản gửi cho cơ quan thuế.

Xem thêm: 

Tải nhanh các mẫu công văn giấy tờ, biên bản giải trình cơ quan thuế, BHXH hay dùng

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc 2 nơi

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin lùi thời hạn kiểm tra thuế

Các khoản phụ cấp được miễn thuế TNCN

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN cho người nước ngoài