Kinh nghiệm Hướng dẫn điền và tải về Mẫu 08- MST: Tờ khai điều...

Hướng dẫn điền và tải về Mẫu 08- MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế

21165

Bạn đã đăng ký Thuế nhưng lại muốn điều chỉnh và bổ sung thêm thông tin? Trong trường hợp này, kế toán viên cần phải điền vào trong mẫu 08- MST. Đây là mẫu để điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký Thuế. Đã được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ tài chính.

Hướng dẫn điền tờ khai 08- MST

Đối với mẫu điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký Thuế, yêu cầu kế toán viên cần phải đảm bảo điền đầy đủ thông tin. Đặc biệt, kế toán cần điền chính xác thông tin ở các mục trong tờ khai này. Nếu như chưa nắm rõ về cách điền thông tin của tờ khai, kế toán viên có thể tham khảo các điền dưới đây.

Điền và tải về Mẫu 08- MST để điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế

Hướng dẫn điền thông tin trong tờ khai điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký Thuế.

[1]  Nếu doanh nghiệp là người điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế, sẽ tích vào đây

[2] Người điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế, sẽ tích vào đây

[3] Trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung thông tin, sẽ ghi tên của doanh nghiệp. Nếu người điều chỉnh là cá nhân tổ chức khác, sẽ ghi tên của cá nhân đó.

[4] Ghi mã số Thuế của người điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế.

[5] Ghi địa chỉ của người điều chỉnh, bổ sung khi cá nhân là người điều chỉnh. Ghi địa chỉ trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh

[6] Ghi tên những chỉ tiêu mà doanh nghiệp đinh sẽ điều chỉnh và bổ sung

[7] Ghi lại thông tin về nội dung đăng ký Thuế ở lần đăng ký gần nhất

[8] Ghi những thông tin mà doanh nghiệp định thay đổi.

Khi đã điền đầy đủ những thông tin liên quan vào trong tờ khai, kế toán viên sẽ nộp lên cơ quan Thuế theo quy định và chờ phản hồi về việc sửa đổi thông tin từ cơ quan Thuế.

Tải về mẫu 08- MST để thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký Thuế

Khi kế toán có nhu cầu sử dụng tờ khai để thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký Thuế, có thể tải mẫu 08- MST tại đây.

Tải Mẫu 08- MST

Điền và tải về Mẫu 08- MST để điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký Thuế
Mẫu Mẫu 08- MST cho bạn tham khảo

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ doanh nghiệp tự động lập tờ khai khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp kế toán tiết kiệm thời gian, không mất nhiều công sức tổng hợp thủ công ở ngoài excel như trước đây.

Xem thêm: 

Những kinh nghiệm điều chỉnh Thuế giá trị gia tăng bạn nên khắc cốt ghi tâm

Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Đóng dấu giáp lai hợp đồng: Hướng dẫn đóng dấu nhanh và chuẩn nhất