Nổi bật 2 Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

313
Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Để tăng doanh thu, mở rộng thị trường, các doanh nghiệp sẽ tiến hành hoạt động quảng cáo. Nhưng không ít doanh nghiệp mắc phải sai phạm trong hoạt động này. Bài viết sau sẽ liệt kê các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. 

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

I. Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Theo Điều 50, Nghị định 158/2013/NĐ-CP, có các mức xử phạt khi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như sau:

1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng

Cá nhân bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng khi có một trong các hành vi:

– Quảng cáo thuốc lá.

– Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

– Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

– Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

– Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

2. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

– Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

– Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

II. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong lĩnh vực quảng cáo

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Theo quy định tại Điều 51, Nghị định 158/2013/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng

Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng:

– Từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

– Từ 5 đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.

2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi:

– Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

– Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

– Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc; xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; định kiến về giới; định kiến về người khuyết tật.

– Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi:

– Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý.

4. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi:

– Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

– Quảng cáo có nội dung so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

– Quảng cáo có nội dung tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

– Quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng khi:

– Quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, bảo hành của hàng hóa, dịch vụ.

– Quảng cáo lừa dối, gây nhầm lẫn cho công chúng, người tiêu dùng, khách hàng về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo với tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác hoặc lừa dối, gây nhầm lẫn về tính năng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo.

– Quảng cáo gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.

– Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam trong quảng cáo mà không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia.

– Sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam trong quảng cáo.

6. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng

– Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước.

– Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ.

– Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

III. Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt, trừ trường hợp sau:

  • Nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài.
  • Các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt.
  • Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.
  • Chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

– Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và không đặt bên dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, trừ một số trường hợp luật định.

– Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn.

Các hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

IV. Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

Các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng:

– Không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định khi quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

– Không có Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định khi quảng cáo tài sản.

V. Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Hành vi quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam mà không thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.

Xem thêm:

4 Cách đổi Số thành Chữ cực nhanh cho tài liệu Excel

Làm sai Báo cáo tài chính có bị phạt và phải nộp lại không?

Tải nhanh mẫu biên bản vi phạm hành chính thuế theo Thông tư 166

Các mức phạt nếu vi phạm về “Chữ ký” trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Tổng hợp các mức phạt vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu