Phần mềm khác Excel Tải về file Excel quản lý công nợ phải thu khách hàng

Tải về file Excel quản lý công nợ phải thu khách hàng

19022
file Excel quản lý công nợ phải thu

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn file Excel dùng để quản lý công nợ phải thu khách hàng đầy đủ nhất.

File excel giúp người dùng quản lý, theo dõi tình hình phát sinh, thu hồi công nợ phải thu khách hàng. File excel quản lý công nợ phải thu khách hàng bao gồm:

 • Menu
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Thông tin doanh nghiệp
 • Data
 • Danh mục
 • Phát sinh
 • Báo cáo công nợ tổng hợp
 • Báo cáo công nợ chi tiết.

Menu (trang điều hướng)

Đây là phần chứa tất cả các phần trong file, bạn chỉ cần chọn vào 1 phần nào đó, lập tức bạn sẽ được chuyển đến phần mà bạn chọn. Ví dụ bạn bấm vào phần hướng dẫn, lập tức bạn sẽ xem được phần hướng dẫn.

Thông tin doanh nghiệp

Sheet này chứa thông tin doanh nghiệp sử dung phần mềm. Bạn cần nhập những thông tin cơ bản về doanh nghiệp của mình như:

 • Tên công ty doanh nghiệp:
 • Địa chỉ công ty:
 • Mã số thuế công ty:

Data

Trong sheet Data sẽ gồm 2 mục lớn như Danh mục hàng hóa, Danh mục khách hàng. Ở mỗi danh mục lớn sẽ có những dữ liệu khác nhau

Danh mục hàng hóa

 • Số thứ tự
 • Mã hàng
 • Tên hàng
 • Đơn vị tính
 • Đơn giá (nhập, bán)
 • Tồn đầu kỳ

Danh mục khách hàng

 • Số thứ tự
 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ khách hàng
 • Tồn nợ đầu kỳ

Phát sinh

Sheet này dùng để nhập những nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào. Các chỉ tiêu cần nhập như sau:

 • Ngày phát sinh
 • Số phiếu
 • Diễn giải
 • Mã hàng
 • Tên hàng
 • Thành tiền
 • Thanh toán
 • Còn nợ
 • Mã đối tượng
 • Tuổi nợ ( số ngày nợ)
 • Có một số cột sẽ phải nhập dữ liệu bằng tay như: Ngày phát sinh, số phiếu, diễn giải, mã hàng, thành tiền,…

Báo cáo tổng hợp công nợ theo đối tượng.

Tại đây có thể xem được những khách hàng, nhà cung cấp đang nợ hay là mình đang nợ theo từng han hợp đồng. Xem được công nợ tăng hay giảm, tồn đầu theo mức hợp đồng. Bảng theo dõi công nợ nhà cung cấp hay quản lý công nợ phải thu khách hàng trên excel, áp dụng các hàm để tính.

Báo cáo chi tiết công nợ theo đối tượng

Báo cáo theo dõi chi tiết theo đối tượng ngày nào lấy hàng, số phiếu, mã hàng nào, mặt hàng gì, đã thanh toán hay chưa?,…

Các bạn có thể tải về file Excel quản lý công nợ phải thu khách hàng TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel quản lý nhân sự tốt nhất

Mẹo so sánh, đối chiếu nhanh các bảng dữ liệu trong Excel

Tải về mẫu file Excel tính tiền hoàn ứng công tác phí

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Mời tải về bộ bảng theo dõi chuyên cần (file Excel) đầy đủ nhất