Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ Cách tốt nhất để hạn chế và quản lý rủi ro trong...

Cách tốt nhất để hạn chế và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

1022
rủi ro

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không thể tránh khỏi việc gặp phải một số những rủi ro. Những rủi ro sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xử lý. Vậy phải làm thế nào để có thể hạn chế và quản lý những rủi ro đó?

Hướng dẫn quản lý rủi ro doanh nghiệp hiệu quả

Khái niệm về quản lý rủi ro doanh nghiệp?

Quản lý rủ ro doanh nghiệp được xem như một bộ phận vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Có thể thấy nó không tách rời được khỏi doanh nghiệp. Đồng nghĩa với việc nếu như doanh nghiệp không có sự gắn kết với quản lý rủi ro, chiến lược của doanh nghiệp sẽ không được đầy đủ.

Trong cả quá trình hoạt động, có rất nhiều những rủi ro khác nhau mà doanh nghiệp gặp phải. Những rủi ro có thể phát sinh từ cả bên trong và từ cả bên ngoài của doanh nghiệp.

Những mục tiêu hoạt động của quản lý rủi ro doanh nghiệp

Đối với hoạt động quản lý rủi ro doanh nghiệp. Mục đích chính của nó là để bảo vệ và đóng góp cho những giá trị của doanh nghiệp. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng thêm những đối tác để làm việc và liên hệ. Một số những mục tiêu mà quản lý rủi ro hướng đến, cụ thể như sau:

Hướng dẫn quản lý rủi ro doanh nghiệp hiệu quả

 • Thực hiện xây dựng khuôn khổ rõ ràng. Điều này giúp cho doanh nghiệp thực hiện được kế hoạch ở trong tương lai của mình. Những kế hoạch này đều đảm bảo được tính chất nhất quán. Bên cạnh đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát được nó.
 • Khi đưa ra những kế hoạch, những quyết định hay sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc. Quản lý rủi ro sẽ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp giải quyết những việc này.
 • Góp phần giúp cho doanh nghiệp có thể phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực đã có sẵn ở trong doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp hoàn toàn có thể giảm thiểu được tối đa những sai sót trong mọi khía cạnh của mình.
 • Giúp cho doanh nghiệp có thể bảo vệ cũng như tăng cường tài sản trong toàn bộ những khía cạnh của doanh nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp có thể tối ưu hóa được hiệu quả hoạt động của mình.

Thiết lập bộ phận chuyên trách quản lý rủi ro doanh nghiệp

Đối với bộ phận chuyên trách quản lý rủi ro của công ty, sẽ quản lý toàn bộ những chức năng quản lý. Nhiệm vụ của bộ phận này cụ thể như sau:

 • Xây dựng toàn bộ những chính sách và cả chiến lược liên quan trực tiếp đến rủi ro của doanh nghiệp.
 • Thiết kế và thực hiện định hướng đối với rủi ro của doanh nghiệp ở những cấp độ chiến lược và chức năng doanh nghiệp
 • Thực hiện xây dựng được văn hóa về nhận thức rủi ro ở trong doanh nghiệp. Và ở trong đó có sẵn nghiệp vụ đào tạo về rủi ro doanh nghiệp.
 • Tiến hành xây dựng chính sách cũng như tổ chức quản lý rủi ro trong nội bộ. Áp dụng đối với những bộ phận chức năng ở trong doanh nghiệp.
 • Tiến hành thiết kế và thực hiện rà soát lại quá trình quản lý rủi ro ở trong công ty.
 • Xây dựng được kế hoạch và quy trình để ứng phó được với những rủi ro
 • Chuẩn bị báo cáo về toàn bộ quá trình quản lý rủi ro để trình lên trên hội đồng quản trị.

Làm thế nào để nhận biết được một hệ thống rủi ro kém?

Để nhận biết được hệ thống rủi ro kém, doanh nghiệp có thể dựa vào những dấu hiệu như sau:

 • Doanh nghiệp không thể xây dựng được chính sách quản lý rủi ro cho riêng mình
 • Doanh nghiệp không thể tự mình thực hiện được những nỗ lực để ngăn chặn hiệu quả rủi ro
 • Ở trong một hệ thống doanh nghiệp lớn nhưng lại không có ai đứng ra chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro
 • Ở trong doanh nghiệp của bạn lại không đề cao và ưu tiên về quản lý rủi ro
 • Doanh nghiệp không thực sự quan tâm đến vấn đề rủi ro. Hoặc doanh nghiệp thực hiện quan tâm đến vấn đề này quá muộn.
 • Ở trong doanh nghiệp không có khuôn khổ đánh giá rủi ro thống nhất
 • Coi nhẹ công tác quản lý
 • Giữa những người quản lý trong doanh nghiệp không có sự trao đổi và cả thống nhất.
 • Phân công trách nhiệm ở trong doanh nghiệp không phù hợp.

Xem thêm: 

Hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty đúng luật

Những lỗi bị xử phạt hành chính khi doanh nghiệp đi đăng ký kinh doanh

Những bước cơ bản phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Những lỗi bị xử phạt hành chính khi doanh nghiệp đi đăng ký kinh doanh