Kinh nghiệm Chi phí không được trừ, không hợp lệ, hợp lý trong doanh...

Chi phí không được trừ, không hợp lệ, hợp lý trong doanh nghiệp

391
Chi phí không được trừ, không hợp lệ, hợp lý trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, sẽ có những khoản chi phí không được trừ, không hợp lệ hoặc không hợp lý trong doanh nghiệp. Kế toán viên cần phải nắm được đầy đủ những khoản chi phí này ở trong doanh nghiệp.

Chi phí không được trừ, không hợp lệ, hợp lý trong doanh nghiệp

Chi phí khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

  • Các chi phí khấu hao tài sản trong doanh nghiệp không được sử dụng trong những hoạt động kinh doanh hoặc trong hoạt động sản xuất hàng ngày.
  • Những tài sản không có giấy tờ chứng minh được quyền thuộc sở hữu trong doanh nghiệp. Trừ những tài sản được thuê mua tài chính đều sẽ được chi khấu hao.
  • Những tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán ở trong sổ kế toán. Dựa trên chế độ hạch toán của doanh nghiệp dựa theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ

Những tài sản ở trong doanh nghiệp thuộc công cụ, dụng cụ hoặc bao bì luân chuyển. Không thể đáp ứng được những điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định về chi phí mua tài sản.  Tuy nhiên những tài sản này quy định mua không vượt quá 3 năm.

Các chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lí

Các doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý các khoản định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhiên liệu, năng lượng…. sử dụng vào trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với định mức này được các doanh nghiệp xây dựng trong đầu năm hoặc ở đầu kỳ sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp.

Đối với những nhiên liệu, vậy liệu, hàng hóa mà đã được nhà nước ban hành sẵn định mức tiêu hao. Vậy những sản phẩm này sẽ được thực hiện dựa trên định mức mà Nhà nước đã ban hành sẵn.

Các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động

  • Trường hợp mà hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động. Trong hợp đồng có ghi sẵn khoản chi về tiền nhà do bên doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Và ở trong khoản chi này có đầy đủ cả tính chất về tiền công, tiền lương . Và đảm bảo không trái với quy định của pháp luật. Những khoản này sẽ được tính vào những khoản chi phí được trừ. Và tính khi mà xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Các khoản tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân. Hoặc của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Các khoản thù lao được sử dụng để trả công cho các sáng lập viên. Hoặc thành viên ở trong hội đồng thành viên và hội đồng quản trị. Mà những người này đều không trực tiếp tham gia và cả điều hành các hoạt động kinh doanh ở trong doanh nghiệp.

Chi phí không được trừ, không hợp lệ, hợp lý trong doanh nghiệp

Các khoản chi trang phục

Các khoản chi phí chi trang phục bằng hiện vật cho những người lao động. Nhưng các khoản chi này lại không có hóa đơn, chứng từ. Và khoản chi trang phục ở trong doanh nghiệp không được vượt quá 5 triệu đồng trên 1 người trên 1 năm.

Đối với trường hợp mà các doanh nghiệp thực hiện chi trang phục cho người lao động bằng hình thức cả tiền và cả hiện vật. Khi xác định thu nhập chịu thuế, sẽ trừ các mức chi tối thiểu vào. Và các khoản chi này cũng không được vượt quá 5 triệu đồng cho 1 người trong 1 năm.

Chi phí trích bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn

Khi doanh nghiệp trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc dành cho người lao động vượt quá mức quy định. Như vậy sẽ được tính vào trong chi phí không được trừ.

Các khoản chi phí chi trả tiền điện nước trong doanh nghiệp

  • Nếu như doanh nghiệp trực tiếp thuê những địa điểm, sản xuất để kinh doanh trực tiếp. Khi thanh toán tiền điện nước cho bên cung cấp điện nước nhưng lại không kèm theo bảng kê. Và không có kèm theo hóa đơn thanh toán tiền điện nước và những hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
  • Nếu như doanh nghiệp thuê những địa điểm sản xuất kinh doanh . Và doanh nghiệp cần phải thanh toán tiền điện nước với bên chủ sở hữu. Tuy nhiên lại không có bảng kê và kèm theo chứng từ thanh toán.

Xem thêm:

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào

Lãnh đạo Deloitte nói về quá trình Khống chế chi phí lãi vay ở Việt Nam

Làm việc không đúng hạn cam kết có phải hoàn trả chi phí đào tạo?

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Với chi phí văn phòng đại diện thì hóa đơn đầu vào ghi tên công ty hay tên văn phòng đại diện?