Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Cách đơn giản để tính thuế nhập khẩu và hạch toán kế...

Cách đơn giản để tính thuế nhập khẩu và hạch toán kế toán

236
Cách đơn giản để tính thuế nhập khẩu và hạch toán kế toán

Hiện nay nhiều kế toán mới đi làm vẫn chưa nắm được cách tính thuế nhập khẩu và hạch toán kế toán. Hoặc hạch toán sai các bút toán liên quan đến hàng hóa. Các kế toán cần tìm hiểu kỹ cách tính thuế nhập khẩu để có thể hạch toán chính xác tránh những sai sót không đáng có gây ra những hậu quả về sau.

Cách đơn giản để tính thuế nhập khẩu và hạch toán kế toán

Cách đơn giản để tính thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu được định nghĩa là một loại thuế. Mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài. Các phương tiện vận tải khi đến cửa khẩu. Sẽ được cơ quan hải quan kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan. Và đồng thời sẽ tính số thuế nhập khẩu phải thu theo quy định trước.

Đặc điểm của thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu có đối tượng chịu thuế là các hàng hóa được phép vận chuyển qua biên giới

Bản chất của thuế nhập khẩu là thuế gián thu nên chỉ mang tính chất tương đối. Bởi hàng hóa được nhập khẩu về nhằm sử dụng, tiêu dùng

Thuế nhập khẩu thường gắn liền với hoạt động kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia

Businessman show export container on digital world map screen Premium Photo

Chính sách hạch toán kế toán

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 23 quy định Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho như sau:

“…Phần thuế nhập khẩu phải nộp được xác định theo tỷ giá tính thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật. Chi tiết về kế toán chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Điều 69 – hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.” Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 69 Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Xác định tỷ giá giao dịch:

Khi tỷ giá giao dịch thực tế ghi nhận nợ phải trả đó là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh……

Áp dụng tỷ giá trong kế toán:

Các tài khoản phản ánh tài sản. Đối với những trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán. Thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản).

Giá trị hàng hóa được ghi nhận như sau:

Khi hàng hóa chưa thanh toán cho người bán. Thì giá trị hàng hóa ghi nhận theo giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở giao dịch.

Khi doanh nghiệp đã ứng trước tiền hàng. Thì giá trị hàng hóa được ghi nhận theo tỷ giá tại thời điểm ứng trước.

Các loại thuế phải nộp như thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT được ghi nhận theo tỷ giá tính thuế khâu nhập khẩu của cơ quan Hải quan.

Xem thêm:

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19

Chi tiết về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm và mức xử phạt khi nộp chậm

Vi phạm trong cấp Chứng chỉ kế toán trưởng bị xử phạt thế nào?