Kinh nghiệm Những trường hợp nào được hoàn thuế xuất nhập khẩu?

Những trường hợp nào được hoàn thuế xuất nhập khẩu?

411
container operation in port series

Đối với các công ty xuất nhập khẩu, trong một số trường hợp, những công ty này sẽ được hoàn thuế xuất nhập khẩu. Trong bài viết này sẽ đề cập đến các trường hợp mà công ty sẽ được hoàn thuế.

Những trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu

Hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với những mặt hàng xuất khẩu phải tái nhập

Khi doanh nghiệp đã nộp đầy đủ thuế xuất nhập khẩu, gọi thuế XNK. Nhưng khi có hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập. Như vậy, doanh nghiệp này không cần phải nộp thuế và sẽ được hoàn thuế. Bao gồm những mặt hàng như sau:

  • Những mặt hàng đã được xuất khẩu ra nước ngoài nhưng lại phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.
  • Hàng hóa được gửi từ tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đến tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để gửi. Những mặt hàng này đã được gửi đến địa chỉ đó nhưng không có người nhận. Bắt buộc phải hoàn lại về nước.

Khi hoàn thuế, người gửi phải đảm bảo kê khai chính xác về thông tin hàng hóa được hoàn lại với cục thuế hải quan.

Hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với những mặt hàng nhập khẩu phải tái xuất

Khi có hàng hóa nhập khẩu và doanh nghiệp đã nộp đầy đủ thuế. Tuy nhiên hàng hóa này lại phải tái xuất. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không cần nộp thuế và sẽ được hoàn thuế. Cụ thể đối với những trường hợp như sau:

  • Những hàng hóa nhập khẩu vào trong nước nhưng lại phải tái xuất ra nước ngoài. Hoặc hàng hóa cần phải xuất khẩu vào trong các khu thuế quan với mục đích sử dụng ở trong khu phi thuế quan.
  • Những mặt hàng được các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi đến các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam. Sử dụng hình thức chuyển phát nhanh quốc tế hoặc sử dụng hình thức bưu chính. Đã gửi đến địa chỉnh nhưng không có người nhận hàng, mặt hàng này phải tái xuất.
  • Những mặt hàng được nhập khẩu vào trong nước và đã nộp thuế. Tuy nhiên, sau đó lại được bán lại cho các phương tiện của những hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế. Hoặc có thể bán cho các phương tiện của Việt Nam ở trên những tuyến đường quốc tế.
  • Những hàng hóa đã nhập khẩu vào trong nước và đã nộp thuế. Tuy nhiên những mặt hàng này vẫn đang phải lưu kho và phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

Những mặt hàng nhập khẩu để sản xuất nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

Những trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu

Những người khi nhập khẩu hàng hóa để sản xuất và kinh doanh, đã nộp thuế và đã xuất khẩu sản phẩm. Có thể xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, xuất khẩu vào trong các khu thuế quan. Những đối tượng hàng hóa này sẽ không cần nộp thuế và được hoàn thuế. Cụ thể các đối tượng như sau:

  • Những nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ kiện và bán thành phẩm để trực tiếp thực hiện việc sản xuất sản phẩm. Hoặc những nguyên vật liệu trực tiếp tham gia vào trong quá trình sản xuất hàng hóa để xuất khẩu nhưng nó không trực tiếp được chuyển thành hàng hóa.
  • Những sản phẩm đã hoàn chỉnh, được sử dụng để gắn, lắp ráp vào trong các sản phẩm xuất khẩu. Hoặc những mặt hàng này được đóng chung với những mặt hàng đồng bộ với các sản phẩm được xuất khẩu.

Hoàn thuế với những trường hợp đã nộp thuế nhưng không có hàng hóa hoặc hàng hóa ít

Khi doanh nghiệp đã nộp thuế XNK nhưng lại không có hàng hóa XNK hoặc số hàng hóa XNK ít hơn so với số thuế đã nộp. Những doanh nghiệp này sẽ được hoàn thuế.

Và trong trường hợp này, sẽ không thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp có số tiền tối thiểu

Hoàn thuế đối với các hàng hóa được phép tạm nhập, tái xuất

Những mặt hàng như linh kiện, nguyên liệu, thiết bị, công cụ, dụng cụ. Thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức được phép tạm nhập, tái xuất. Những đối tượng này sẽ được hoàn thuế.

Khi thực hiện hoàn thuế, người nộp sẽ tự thực hiện kê khai. Và người kê khai sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tỷ lệ khấu hao tài sản đã kê khai trước đó. Và phải đảm bảo kê khai đúng, chính xác về tờ khai hàng hóa với cơ quan hải quan.

Xem thêm:

Những công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 5/2020

Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp khác nhau như thế nào?

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán