Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020

Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020
Đăng bởi Đàm Lương - 20/06/2020
ketoan.vn
115 Lượt đọc

Chiều ngày 19/6/2020, với 91,72% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã được thông qua. Trong đó, nội dung nổi bật là Quốc hội đồng ý chưa tăng mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020.

 Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020

Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đây là biện pháp cần thiết để khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến đời sống, kinh tế của nước ta cũng như thể hiện sự đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn với Nhà nước.

Đồng thời, giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, sau đề nghị của Chính phủ tại Báo cáo số 237 về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như theo tinh thần của Kết luận số 77-KL/TW, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức chưa được tăng lương từ 01/7/2020.

Bên cạnh đó, để kịp thời ứng phó với các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, Nghị quyết cũng nêu rõ, các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chi quan trọng.

Khi hụt thu và phải chi những khoản chi cần thiết nhưng thiếu nguồn thì sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn hợp pháp khác.

Sau khi đã sử dụng hết các giải pháp mà vẫn còn khó khăn thì Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách Nhà nước tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem thêm:

Hướng dẫn kế toán tiền lương trong một số trường hợp đặc biệt

Quy định về các khoản chi phí được tính vào chi phúc lợi cho nhân viên

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán

Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200

Tải miễn phí mẫu Sổ tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *