Kinh nghiệm Khái niệm và công dụng của phiếu kế toán trong doanh nghiệp

Khái niệm và công dụng của phiếu kế toán trong doanh nghiệp

425
SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxXy5KrNhDdpyr/MMU6VPSWyDKLu76bVBapLAQIW2WQKB53rjM1/54GDAbJM56d6T5Sd59+qP326y8vL0mue1skf7y8TV/wbet67IdOD9Y7EKPfbvLOuNJ0e4kp7eA7q+u9MNdDcXa6MSB0Y11P4vdZmfSDHsbe9Dtj/XkcBtP1gy8uIKbbLfY0y9qzH/xeoUufmwhedkY3/WBnq5u09a7kh8O1bq57ASa0q0CAtyP256D3CNO30+cuikIP5gRhH+JYSfxn+X5ZFbMSToAq+W58W5vkdvMS/phPmr99Y1yyyhc7H1zy59hbZ/r+92/WaVc8vG5RTXnZrlx+/LsRcTKumJh4e99F1pna6CU/tzgSmemcEKRSXhqRMpzLVGe5SakoiESSV0hWs5Xl6uTyCtlsDhk2zvpuT00iJBE4CVwqdF2MNVSdOx3BWFEWgnPjTGWHAxBLTJgMkWeg9ghDWEkVWfeji0xjhASJbXt/uRjTRo4ilmUh+LWz0bVSchY58Oob7Q6wTHCFQpguZk+fG9ZO19fe9iGXKA79bOZm2sMEpyGsBCKhw4ogFMJERJB2lzBmJQWOfMxh1IQOypia2lZg+Qqtc4yaIxJCGxgwnYmKLaKx9MUILRfymMkomMo0OrAMiZHZR+UbljqmKKKy1a3pXn13ZF1RSqNrq6XL+y8k/GTK513m6y+A8rE8mSM3jElOVNRdhR4LmHxB5QqMVeRfafKwYREVIiK81de4DxXNorKwrgh7+yEx7TJ2jziEor7uzGA7E1UFlDglD5yMgI+9bI3rl4d0hwR+eMS6dm6cn9JD1wgeGT97eETPYSYftuKp065s/HCeH+7DIIhHpSm88/P7uHOVgAuKRQ1U6/L6fFoN+mcQOMIkQvX6RzQumOBRIq3rx25+8w5Qoih63DbLZvKkPBaK9HN65q49wqAyouwUvr2+9K0O3VQ8bh/TtMOXwUXn2zbscQJDI3bU+U6HISEuIl9H10HST87+p/OgRaA5sdpqdLck6LG0fve+//Aw+vpgR2o7Wyw5fbtJ1hpcj83PWDfVUELgZdjqyvv25ksF15qt5nXfw4lyle9sFbCt+mZnyvlhHpjJcmtSwsI2fWLIFlMI3n9MMoQRwcl+Lz1buGf2aPVxbGuvy5nybRMLN1YMZY8zxRjfFrFoeV0wGafyjjnssROAICxJdgccVtoVwMUdsG63q07sdOuiu+rkus/ud95JB0OLk92dt/V30RGarYvxtgnPmozBarQo1mV12j0bC8w8ZYtAJWL0WaBEwcb5GVUUwYD4nG9CGcytD9ii/MDIIWrKYZQ9jnpqy8ccU8IzTG6M7GpzdsuWn/zjSf7CGcmEZFCbWxccKIHFFgkFALTpD4wk0KhQfwTduygkJKFMMqYYNHT432gqB5FRKXeqGx0wM6A1Ob77tZCRYMZphgS7G1y5SCpSCSkqlHKMdcoKzNOcqCoFwrFRivDyNqxvBNmpXCAeRUphilQaSlNGhU6VwigtKwHriTYGSwOn3v8HAAD//wMATk7UQrEOAAA=

Phiếu kế toán, một trong những thuật ngữ được nhắc nhiều ở trong ngành kế toán. Tuy nhiên nhiều kế toán viên sẽ chưa hiểu được hết về bản chất cũng như là công dụng của phiếu kế toán.

Khái niệm và công dụng của phiếu kế toán trong doanh nghiệp

Khái niệm về phiếu kế toán

Phiếu KT được xem như một loại giấy tờ quan trọng đối với các KT viên. Nó được sử dụng nhiều trong quá trình thực thi của nhân viên kế toán. Các KT viên sẽ sử dụng phiếu KT để có thể quản lý, hạch toán và viết các thông tin quan trọng một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Có thể coi phiếu này giống như một dạng quan trọng của các KT viên. Phiếu này được đích thân kế toán tự lập ra và sử dụng. Từ đó sẽ căn cứ vào trong phiếu KT này để có thể để người lập hoặc để kế toán phần hành khách nhận được đầy đủ các hạch toán. Sau đó sẽ ghi các nghiệp vụ này vào trong sổ hoặc ghi vào trong các nhật ký, chứng từ.

Công dụng của phiếu kế toán trong ngành kế toán

Khái niệm và công dụng của phiếu kế toán trong doanh nghiệp

Khi bạn ngồi ở vị trí kế toán viên bạn sẽ hiểu rằng, phiếu KT là tài liệu rất đáng được quan tâm. Nó sẽ được sử dụng và đi kèm với các định khoản kế toán. Bên cạnh đó, phiếu KT sẽ được sử dụng để định khoản kế toán. Hoặc được dùng để hạch toán những mảng chuyên môn trong công việc mà không có chứng từ đi sẵn kèm theo.

Như vậy, để có thể thuận lợi hơn ở trong quá trình làm việc, các kế toán viên nên chuẩn bị cho mình phiếu kế toán. Nó không làm mất quá nhiều thời gian của kế toán mà bên cạnh đó nó còn là trợ thủ đắc lực để giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn.

Những tình huống cần tận dụng phiếu kế toán

Trong một số những tình huống như sau, kế toán viên cần phải tận dụng phiếu kế toán:

  • Khi doanh nghiệp đang ở trong tình trạng bút kế toán chuyển kết kế toán ở trong cuối kì
  • Khi doanh nghiệp tiến hành bút toán để khấu trừ thuế giá trị gia tăng ở trong thời điểm cuối tháng.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành bút toán phân bổ. Nếu bút toán điều chỉnh và cả bút toán của một số những nghiệp vụ không có sẵn chứn từ. Những trường hợp này đều sẽ sử dụng đến phiếu kế toán.

Có bắt buộc phải sử dụng phiếu kế toán ở trong doanh nghiệp hay không?

Bạn cũng biết rằng, đối với phiếu KT, nó chỉ được sử dụng trong những trường hợp hạch toán nội bộ. Như vậy có thể thấy rằng, việc lập phiếu KT đối với các kế toán viên là hoàn toàn bắt buộc. Và bên cạnh đó, nó còn được lưu hành từ bộ phận này qua bộ phận khác ở trong doanh nghiệp để có thể làm cơ sở hạch toán vào trong sổ.

Phân biệt phiếu KT và chứng từ KT

Nhiều bạn có thể bị nhầm giữa phiếu và chứng từ. Như đã nêu ở trên, bạn cũng đã nắm được nội dung về định nghĩa và mục đích của phiếu KT. Và phiếu KT hoàn toàn không giống với chứng từ KT. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào đây để phân biệt giữa phiếu  và chứng từ KT.

Định nghĩa chứng từ

Giấy tờ lưu lại toàn bộ những vấn đề phát sinh. Nội dụng ở trong chứng từ sẽ được giữ lại để làm căn cư lư lại trong sổ sách

Mục đích sử sụng chứng từ

Kế toán viên không chỉ sử dụng chứng từ để hạch toán trong nội bộ doanh nghiệp. Mà khi có các cơ quan ở cấp trên đến kiểm tra. Nếu bị yêu cầu xem chứng từ thì nó sẽ được coi như là bằng chứng hợp pháp của doanh nghiệp trước pháp luật.

Một điểm đặc trưng nhất của chứng từ đó chính là trong mỗi chứng từ đều sẽ có tên, có biểu mẫu và có phiếu thu, chi, chi trả tiền….

Như vậy có thể thấy rằng. Định nghĩa và cả mục đích sử dụng của cả hai loại này đều hoàn toàn khác nhau. Các kế toán viên đều phải tự biết cách phân biệt được chứng từ và phiếu. Vì đã có không ít những trường hợp mà kế toán viên bị nhầm giữa hai khái niệm này và gây ra những cản trở trong công việc.

Xem thêm: 

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế

Chứng từ kế toán và các cách phân loại chứng từ kế toán mà bạn nên biết

Vi phạm quy định về chứng từ kế toán bị xử phạt thế nào?

Hủy chứng từ kế toán của doanh nghiệp gồm những bước nào?