Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

1171
Rows of shelves with boxes in modern warehouse

Kê khai thường xuyên là phương pháp hạch toán hàng tồn kho thường xuyên được áp dụng tại những đơn vị có giá trị hàng tồn kho lớn. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu cách hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Mọi tình hình biến động tăng, giảm (nhập, xuất) và số hiện có của vật tư, thành phẩm, hàng hóa đều được phản ánh trên các tài khoản: 151, 152, 152, 153, 155, 156, 157 và 158.

Cuối kỳ, kế toán đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho với số liệu vật tư, thành phẩm, hàng hóa trên sổ kế toán.

1. Nguyên vật liệu và hóa đơn cùng về:

Căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152: Giá thực tế
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331, 141, 331,… Tổng thanh toán

2. Vật tư về trước, hóa đơn về sau:

Làm thủ tục nhập kho cho hàng hóa, lưu phiếu nhập vào tập hồ sơ hàng chưa hóa đơn. Cuối kỳ hóa đơn về thì hạch toán giống trường hợp 1 ở trên

Nợ TK 152: Giá thực tế
Nợ TK 1331: thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331, 141, 331… tổng thanh toán

Cuối kỳ hóa đơn không về

Nợ TK 152: Giá tạm tính
Có TK 331: Phải trả người bán

Sang tháng sau hoá đơn mới về, ta phải điều chỉnh giá tạm tính thành giá hoá đơn:

Nợ TK 152: (Giá nhập thực tế – giá tạm tính)
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331: (Giá thanh toán – giá tạm tính)

3. Hóa đơn về trước vật tư về sau

Lưu hóa đơn vào hồ sơ hàng đang đi trên đường. Hóa đơn về trong kỳ thì hạch toán như trường hợp 1

Nợ TK 152: Giá thực tế
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331, 141, 331,… Tổng thanh toán

Cuối kỳ hóa đơn không về

Nợ TK 151: Giá trị vật tư đang đi
Nợ TK 131: thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331, 111, 112: tổng thanh toán

Khi vật tư về. Nếu như nhập kho chưa sử dụng thì hạch toán

Nợ TK 152: Giá hàng nhập
Có TK 151: Hàng hóa đang về

Nếu sử dụng ngay

Nợ 621, 627, 642: chi phí vật liệu…
Có TK 151: Hàng hóa đang về

3. Trường hợp mua hàng ta được hưởng giảm giá, chiết khấu hàng hóa

Chiết khấu thanh toán:

Nợ TK 111, 112, 331
Có TK 515

Chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 331
Có TK 152

Giảm giá, trả lại hàng cho người bán:

Nợ TK 111, 112, 331
Có TK 152
Có TK 133

Ngoài 3 trường hợp tăng nguyên liệu ở trên, ta còn trường hợp tăng khác. Được hạch toán cụ thể như sau:

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu tăng
Có TK 411: Được cấp hoặc nhận vốn góp liên doanh
Có TK 711: Viện trợ, biếu tặng
Có TK 154: Thuê ngoài hoặc tự sản xuất đã hoàn thành
Có TK 154, 711: Thu hồi phế liệu trong sản xuất, thanh lý tài sản cố định
Có TK 621, 627, 641, 642: Sử dụng còn thừa nhập lại kho
Có TK 1388: Nhập vật tư từ cho vay, mượn
Có TK 128, 222: Nhập lại vốn góp liên doanh
Có TK 3381: Kiểm kê thừa
Có TK 412: Đánh giá nguyên vật liệu

Hạch toán tổng hợp nguyên liệu giảm. Xuất nguyên liệu cho bộ phận khác sử dụng

Nợ TK 621, 627, 641, 642
Có TK 152

Xuất góp liên doanh. Giá trị chênh lệch giữa vốn góp và ghi sổ:

Nợ TK 128, 222: Giá trị vốn góp
Nợ TK 811: Phần chênh lệch tăng
Có TK 152: Giá trị xuất
Có TK 711: Chênh lệch giảm

Xuất vật liệu bán – phản ánh giá vốn

Nợ TK 632: Giá trị xuất
Có TK 152

Xuất vật liệu bán – phản ánh doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131: Giá có thuế GTGT
Có TK 511: Giá chưa thuế GTGT
Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

Thiếu nguyên vật liệu

Nợ TK 1381
Có TK 152

Xử lý thiếu NVL

Nợ TK 1388, 334, 111, 112: Cá nhân bồi thường
Nợ TK 632: Tính vào giá vốn hàng bán
Có TK 1381

Xuất cho mục đích khác

Nợ TK 154: Thuê ngoài gia công chế biến
Nợ TK 1388, 136: Cho vay. Hoặc cho mượn
Nợ TK 411: Trả lại vốn góp liên doanh
Nợ TK 4312: Viện trợ. Hoặc biếu tặng
Nợ TK 412: Đánh giá giảm nguyên vật liệu
Có TK 152: Giảm nguyên vật liệu

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ trình tự hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Những chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho, bạn đã biết chưa?

Cách giảm hàng tồn kho ảo mà kế toán cần nắm rõ

Những phương pháp kế toán hàng tồn kho tại nhà hàng bạn nên biết

Nguyên tắc kế toán nhóm tài khoản Hàng tồn kho theo hướng dẫn của Thông tư 200