Nổi bật 2 Điều kiện làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế...

Điều kiện làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế TNCN

1875
Điều kiện làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế TNCN

Người có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, khoản thu khác từ 02 triệu đồng/lần chi trả không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có đủ điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN.

Điều kiện làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế TNCN

Trường hợp bị khấu trừ 10% thu nhập

Theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác gồm:

– Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới

Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Tiền tham gia các dự án, đề án

Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút

Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy

Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao

Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

– Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Như vậy, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập, trừ trường hợp đủ điều kiện và làm bản cam kết để tạm thời không bị khấu trừ thuế.

Điều kiện làm bản cam kết 02

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mặc dù có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên nhưng sẽ được làm bản cam kết 02/CK-TNCN để tạm thời không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có đủ các điều kiện sau:

– Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

– Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

– Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết).

– Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thì ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới được làm bản cam kết.

– Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Mời bạn tham gia Group Cộng đồng Ketoan.vn để thảo luận và cập nhật các tin tức mới nhất về kế toán nhé.

Xem thêm

Công thức tính thuế TNDN đơn giản nhất

Tải về miễn phí mẫu văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về miễn phí mẫu file Excel thuyết minh báo cáo tài chính

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất